Aj o územnom pláne parku Horné Lanice bude zasadnutie MsZ

mestsky-urad-zvolenUž najbližší pondelok 30.11.2015 so začiatkom o 14:00 hod sa bude konať ďalšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach vid program dole.

Toto zasadnutie si však budete môcť pozrieť aj ONLINE kompetentní v meste Zvolen si povedali, že pôjdu s dobou a že ešte viac bude mesto transparentné.

Zasadnutia budú online a záznam bude následne potom na stránke mesta.

Toto všetko prinieslo mesto na Vaše obrazovky už 2.2.2015 v spolupráci s TV Eso média a ako už bolo spomenuté, na web stránke sa nachádza banner a inštrukcie k tomu. Viac info o tejto novinke si môžete prečítať v tomto článku.

Na tomto zasadnutí sa môžete ako občan mesta Zvolen zúčastniť, takže neváhajte a bojujte za svoje práva (právo na informácie, právo na vyjadrovanie), sú v tom aj Vaše peniaze v podobe Vašich daní, ktoré odvádzate mestu Zvolen.

Program 30.11.2015 – kompletné znenie bodov nájdete na stránke mesta Zvolen ale musíte si rozkliknúť jednotlivé odkazy

 1. O t v o r e n i e    14.00-14.05
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá:  spravodajca MsR
 4. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom. odpady – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 5. a/ Rozpočet Mesta Zvolen na roky 2016 – 2018 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru a b/ Stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Zvolen k návrhu  rozpočtu na roky 2016-2018 – Predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka mesta
 6. V. Aktualizácia rozpočtu mesta, škôl a školských zariadení na rok 2015 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 7. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 8. Novelizácia č. 2 VZN Mesta Zvolen č. 155 o poskytovaní sociálnych služieb Mestom Zvolen a poskytovaní finančných príspevkov na zabezpečenie prevádzky sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi – Predkladá: PhDr. Koreňová, vedúca odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ
 9. Informácia o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom – zabezpečení škôl a školských zariadení na rok 2015/2016 – Predkladá: Mgr. Marcinko, vedúci odboru školstva
 10. Informácia o zabezpečení projektovej dokumentácie na vybudovanie Kanalizácie a čističky odpadových vôd v mestskej časti Zolná – Predkladá: JUDr. Gaboň, asistent primátorky mesta
 11. VZN o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do NR Slovenskej republiky v roku 2016 – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 12. Dodatok č.3 k Zásadám odmeňovania účinkujúcich na sobášoch a slávnostných podujatiach ZPOZ – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 13. Územný plán zóny Zvolen – Mestský park Horné Lanice – Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
 14. VZN  Mesta Zvolen o podrobnostiach výkonu taxislužby na území mesta Zvolen a prevádzkový poriadok stanovíšť taxislužby – Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
 15. Schválenie odmeny pre hlavnú kontrolórku mesta za II. polrok 2015 – Predkladá: spravodajca
 16. Interpelácie a diskusia
 17. Z á v e r

1 Comment on Aj o územnom pláne parku Horné Lanice bude zasadnutie MsZ

 1. Viera Strapková // 30/11/2015 o 13:22 // Odpovedať

  Ak sa už dávajé komentáre k nejakej udalosti, mali by prejsť dôkladnou kontrolou, pretože v poslednej dobe nachádzam v nich nielen gramatické, ale aj pravopisné chyby. Napr. Už najbližší pondelok 30.11.2015 zo ( 7.pád s, so) začiatkom o 14:00 hod sa bude a iné, kde chýbajú čiarky, či veta začínajúca malým písmenom. A-ak sa už dajú poslanci s primátorkou odfotiť, tak nech im nad hlavami svieti aspoň správne želanie, nie Vianoce s malým ,,v” a miesto PF 2016,je P7 2016. Zvolenčania aj ked nie sú všetci poslanci, pravopis slovenského jazyka vedia. Aj takéto veci vyjadrujú úctu k občanom, nielen atrakcie na námestí.

  Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.