Reklamy

Aj o zvolenskom kultúrnom centre bude posledné tohtoročné zasadnutie MsZ

mestsky-urad-1-1

Mestský úrad. Foto: ZV-podujatia

Už najbližší decembrový pondelok 14.12.2015 so začiatkom o 14:00 hod sa bude konať v zasadačke mestského úradu posledné tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach vid program dole.

Toto zasadnutie si však budete môcť pozrieť aj ONLINE kompetentní v meste Zvolen si povedali, že pôjdu s dobou a že ešte viac bude mesto transparentné.

Zasadnutia budú online a záznam bude následne potom na stránke mesta.

Toto všetko prinieslo mesto na Vaše obrazovky už 2.2.2015 v spolupráci s TV Eso média a ako už bolo spomenuté, na web stránke sa nachádza banner a inštrukcie k tomu. Viac info o tejto novinke si môžete prečítať v tomto článku.

Na tomto zasadnutí sa môžete ako občan mesta Zvolen zúčastniť, takže neváhajte a bojujte za svoje práva (právo na informácie, právo na vyjadrovanie), sú v tom aj Vaše peniaze v podobe Vašich daní, ktoré odvádzate mestu Zvolen.

Program 14.12.2015kompletné znenie bodov nájdete na stránke mesta Zvolen ale musíte si rozkliknúť jednotlivé odkazy

 1. O t v o r e n i e 14.00-14.05
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá:  spravodajca MsZ
 4. VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 5. Novelizácia č. 4 VZN Mesta Zvolen č. 150 o podmienkach a rozsahu poskytovania starostlivosti v detských jasliach a úhradách za poskytovanie starostlivosť v detských jasliach – Predkladá: PhDr. Koreňová, vedúca odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ
 6. 6. Novelizácia č.2 VZN Mesta Zvolen č.139 o pešej zóne- Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
 7. Nakladanie s majetkom Mesta-  Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 8. RO Zvolenské kultúrne centrum so sídlom Námestie slobody 22, Zvolen- Predkladá: Ing. Balkovičová, primátorka mesta Zvolen
 9. Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Zvolen na obdobie 2014-2020 – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 10. VZN  Mesta Zvolen o podrobnostiach výkonu taxislužby na území mesta Zvolen a prevádzkový poriadok stanovíšť taxislužby – Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
 11. Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok – Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
 12. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol útvarom HK Mesta Zvolen 15.40-15.50 – Predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka mesta
 13. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky Mesta Zvolen na I. polrok 2016 – Predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka mesta
 14. Interpelácie a diskusia
 15. Z á v e r

Článok a foto. Ján Števonka

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.