• Pi. feb 3rd, 2023

Príďte si zabehnúť na 13. ročník Zvolenskej Corridy

zvolenska-corrida-2015-beh-36
Foto ilustračné. Foto: ZV-podujatia

V sobotu 9.4.2016 sa bude konať už 13. ročník tradičného podujatia na Zvolenskej i dokonca Slovenskej bežeckej scéne Zvolenská Corrida.

Toto už tradičné podujatie organizuje mesto Zvolen a v tomto ročníku znovu s prekvapivými, ale nutnými zmenami.Prvé „nóvum“ sa týka dĺžky trate, ktorá síce zostáva situovaná na najkrajšom námestí Slovenska, no jej profil sa predĺžil na dĺžku 1100 metrov  na jedno kolo (trať 8 kôl v dĺžke 8800 metrov).

No hlavným  leitmotívom je zaradenie podujatia do seriálu prvého ročníka Zvolenskej bežeckej ligy(ZBL), ktorá zahŕňa šesť bežeckých podujatí organizovaných vo Zvolene v priebehu roku 2016 s cieľom zapojiť do bežeckého športu všetkých, ktorí majú radi pohyb bez ohľadu  na výkonnosť vo vekových kategóriách od juniorov až po veteránov. Garantom zabezpečenia priebehu ZBL je občianske združenie  Cyklo Zvolen, ktoré i na 13.ročníku Zvolenskej corridy vrátane sprievodných podujatí nahradilo dlhoročné pôsobenie BSĽG Zvolen a minuloročné zabezpečenie podujatia  Bežeckým klubom Sliač.

Zmeny nastavajú nielen na trati hlavných pretekov, ale i pri sprievodných podujatiach.  Organizátori pripravili pre hobby bežcov už osvedčený model účasti i premiérové akcie. Od  9-tej hodiny bude  možnosť  zabehnúť si v kategórii minicorrida na starej dĺžke trate 830 metrov najmenej jedno kolo, no je možnosť si zabehnúť akúkoľvek dĺžku trate najneskôr s dobehom do cieľa do 10,45 hodiny.

Mini corrida je pre všetkých, ktorý si budú chcieť zabehnúť pod sloganom: “Zabehni koľko chceš a vládzeš”. O 10-tej hodine bude odštartované nové podujatie Mama Corrida, s dĺžkou trate cca 550 metrov pre všetky mamičky a oteckov s ich ratolesťami. Podmienkou je, že musia rodičia bežať v sprievode svojich detí, s kočíkom, nosičom, za ručičku – každý podľa veku a možností. Musia odbehnúť aspoň jedno „kolečko“.

Prvých 50 účastníkov Mama aj Mini Corridy získa od partnera Motor-car Zvolen tričko. Účastníci Mama Corridy aj s detičkami dostanú navyše pekný špeciálny darček od organizátora občianskeho združenia Slovenský šport. Navyše z účastníkov Mini a Mama Corridy bude vyžrebovaný jeden účastníka, ktorý dostane od Motor-caru Zvolen novú Kiu Sportage na víkend. Štartovné na Mini a Mama Corridu je symbolicke 1 euro za dvojicu rodič-dieťa. Popri behaní sa detičky budú môcť zabaviť na skákacom hrade a Centrum voľného času Domino Zvolen pripravilo prekážkovú dráhu, trampolíny a iné pohybové aktivity. V rámci občerstvenia budú od obchodného domu TESCO Zvolen pripravené FIT tyčinka, jabĺčka a pitný režim.

Hlavný beh odštartuje vo všetkých  kategóriách spoločne v jednom behu od 11-tej hodiny  a bežať sa bude na 8 kôl po 1,1 km čiže v dĺžke 8,8 km a pretekárom bude merať čas elektronická časomiera v pôsobnosti OZ Cyklo Zvolen. Prezentácia pretekárov bude okrem registrácie na stránke ZBL www.behzvolen.sk  aj v deň behu od 8:00 do 10:45 hodiny. Preteky budú organizované v  kategóriách:

  • A – juniori a E – juniorky rok narodenia 2001 – 1997
  • B – muži a F – ženy – rok narodenia 1996 – 1977
  • C – muži  a G – ženy – rok narodenia 1976 – 1957
  • D – muži a H – ženy – rok narodenia 1956 –

V kategóriách A – H  sa uskutoční vyhlásenie výsledkov a odovzdanie diplomov, cien a finančných prémií pretekárom, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach vo svojich kategóriách  o 13:00 v mieste štartu a cieľa.

Prihlášky on-line do 6.4.2016 na stránke www.behzvolen.sk, osobne 9.4.2016 od 8:00 do 10:30, , kategória Hobby len osobne naNámestí SNP.

Štartovné je 5 € pri zaplatení prevodom do 6.4.2016 na č.účtu IBAN: SK8409000000005058606788 (do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko), 8 € pri zaplatení osobne v deň podujatia 9.4.2016

1 € kategória Hobby, platené pri registrácii,  zaplatené štartovné sa späť nevracia!

Štartovné zahŕňa šatňu na prezlečenie, pripravenú bežeckú trať, originálne štartovné číslo, meranie času elektronickou časomierou i občerstvenie v cieli. Spoluorganizátor Zvolenskej Corridy občianske združenie Slovenský šport pre prvých 100 bežcov pripravilo tričko podujatia.

Organizačný výbor pozýva všetkých nadšencov behu na 13. ročník  „Zvolenskej corridy“, ktorá je stále divácky atraktívnym podujatím a  má v Slovenskom atletickom kalendári už svoje stále miesto. Rýchla trať v atraktívnom prostredí zvolenského námestia, bez akéhokoľvek prevýšenia je lákadlom pre široké spektrum bežcov rôznej výkonnosti nielen zo Slovenska. Organizátori sa už tešia na Vašu účasť.

zvolenska-corrida-plagat-2016

Článok: Miloš Masarik