Reklamy

Aprílové zasadnutie MsZ ponúka bohatý program

mestsky-urad-zvolen-2016

V tejto budove, ktorá sa volá Mestský úrad sa bude konať toto zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Foto: ZV-podujatia

Už najbližší aprílový pondelok 25.4.2016 so začiatkom o 14:00 hod sa bude konať v zasadačke mestského úradu v poradí už piate tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene.

Počas tohto zasadnutia sa bude debatovať o niektorých vskutku pálčivých ako aj zaujímavých témach vid program dole.

Toto zasadnutie si však budete môcť pozrieť aj ONLINE kompetentní v meste Zvolen si povedali, že pôjdu s dobou a že ešte viac bude mesto transparentné. Zasadnutia budú online a záznam bude následne potom na stránke mesta.

Toto všetko prinieslo mesto na Vaše obrazovky už 2.2.2015 v spolupráci s TV Eso média a ako už bolo spomenuté, na web stránke sa nachádza banner a inštrukcie k tomu. Viac info o tejto novinke si môžete prečítať v tomto článku.

Na tomto zasadnutí sa môžete ako občan mesta Zvolen zúčastniť, takže neváhajte a bojujte za svoje práva (právo na informácie, právo na vyjadrovanie), sú v tom aj Vaše peniaze v podobe Vašich daní, ktoré odvádzate mestu Zvolen.

Program 25.4.2016 – kompletné znenie bodov nájdete na stránke mesta Zvolen ale musíte si rozkliknúť jednotlivé odkazy

 1. O t v o r e n i e 14.00-14.05
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá:  spravodajca MsR
 4. a/ Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2015 /s prílohou Správa o monitorovaní Programu rozvoja mesta Zvolen za rok 2015/ Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ a po b/ Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu Mesta Zvolen za rok 2015  – Predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka mesta
 5. Návrh novelizácie č. 4 k VZN Mesta Zvolen č. 118 o poskytovaní  dotácií z rozpočtu Mesta Zvolen – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 6. III. Aktualizácia rozpočtu Mesta Zvolen, RO- Zvolenského kultúrneho centra, RO – škôl a školských zariadení na rok 2016 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 7. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 8. Návrh VZN Mesta Zvolen o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom – Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
 9. Vyhodnotenie zimnej údržby 2015/2016 na území mesta Zvolen – Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
 10. Územný plán zóny Zvolen – Mestský park Horné Lanice  – Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
 11. Správa o činnosti MsP Zvolen za rok 2015 – Predkladá: Mgr. Chabada, náčelník MsP
 12. Návrh organizačného poriadku Mestskej polície vo Zvolene – Predkladá: Mgr. Chabada, náčelník MsP
 13. Novelizácia č.1 VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území mesta Zvolen – Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ – Predkladá: Ing. Košík, PhD., poslanec MsZ
 14. Návrh na schválenie zástupcu mesta Zvolen do funkcie člena dozornej rady obchodnej  spoločnosti Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o., so sídlom J. Kráľa 14, 960 01 Zvolen – Predkladá: Ing. Balkovičová, primátorka mesta Zvolen
 15. Memorandum o spolupráci – Predkladá: Ing. Stehlík, zástupca primátorky mesta Zvolen
 16. Rôzne
 17. Interpelácie a diskusia
 18. Z á v e r  cca 16.40-16.45

Článok a foto: J. Števonka.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.