Koncom mája bude zasadať mestské zastupiteľstvo

 

mestsky-urad-1-1

Foto: ZV-podujatia

Už najbližší májový pondelok 30.5.2016 so začiatkom o 13:00 hod sa bude konať v zasadačke mestského úradu v poradí už šieste tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene.

Počas tohto zasadnutia sa bude debatovať o niektorých vskutku pálčivých ako aj zaujímavých veciach vid rozpis rokovacieho programu dole.

Toto zasadnutie si však budete môcť pozrieť aj ONLINE kompetentní v meste Zvolen si povedali, že pôjdu s dobou a že ešte viac bude mesto transparentné. Zasadnutia budú online a záznam bude následne potom na stránke mesta.

Toto všetko prinieslo mesto na Vaše obrazovky už 2.2.2015 v spolupráci s TV Eso média a ako už bolo spomenuté, na web stránke sa nachádza banner a inštrukcie k tomu. Viac info o tejto novinke si môžete prečítať v tomto článku.

Na tomto zasadnutí sa môžete ako občan mesta Zvolen zúčastniť, takže neváhajte a bojujte za svoje práva (právo na informácie, právo na vyjadrovanie), sú v tom aj Vaše peniaze v podobe Vašich daní, ktoré odvádzate mestu Zvolen.

Program 30.5.2016 – kompletné znenie bodov nájdete na stránke mesta Zvolen ale musíte si rozkliknúť jednotlivé odkazy

Mestský úrad Zvolen s týmto programom vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie

 1. O t v o r e n i e o 13:00
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR  Predkladá:  spravodajca MsR
 4. VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen – Predkladá: Mgr. Marcinko, vedúci odboru školstva MsÚ
 5. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 6. Dotácie na rok 2016 – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 7. Voľba prísediacich Okresného súdu vo Zvolen – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 8. Dodatok č. 10 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu – Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
 9. Návrh organizačného poriadku Mestskej polície vo Zvolene – Predkladá: Mgr. Chabada, náčelník MsP
 10. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol útvarom hlavnej kontrolórky Mesta Zvolen Predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka mesta
 11. Rôzne
 12. Interpelácie a diskusia
 13. Z á v e r

Článok a foto: J. Števonka.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.