Zvolen sa zapája do projektu na riešenie nezamestnanosti mladých

zaruky-pre-mladych

Foto: Peter Važan

TS: ZVOLEN, 27.1.2017: Zvolen môže byť lídrom v riešení nezamestnanosti. Umožní to projekt záruky pre mladých.

V polovici týždňa sa uskutočnilo pracovné stretnutie na Starej radnici za účasti riaditeľov stredných škôl, zástupcov lokálnych firiem, zástupcov štátnych a mimovládnych organizácií zo Zvolena, ale aj Sliača a Žiaru nad Hronom pod vedením Neziskovej organizácie Epic. Toto stretnutie by malo naštartovať projekt, ktorého výsledkom by mal byť nový prístup v poskytovaní záruk pre mladých ľudí v oblasti zamestnanosti. Hlavnou ideou záruk pre mladých je, aby v dobe do 4 mesiacov od ukončenia vzdelávania dostal každý mladý človek ponuku na prvé pracovné umiestnenie alebo pracovnú skúsenosť. „Fenomén nezamestnanosti sa týka ľudí, ktorí strácajú svoj čas, schopnosti, potenciál a nijako neprispievajú do spoločnosti,“ povedala na stretnutí regionálna koordinátorka EPIC pre Európu Mária Nádaždyová.

Ide o vážny problém, lebo podľa štatistík bude Slovensko v roku 2040 najstarším európskym štátom. Už dnes s klesajúcimi štatistikami prírastku obyvateľstva a stúpajúcim priemerným vekom môžeme pokladať túto prognózu za správnu. Aj z tohto dôvodu by sme sa mali snažiť, aby Slovensko mladých ľudí nestrácalo a zabezpečiť im čo najplynulejší prechod zo školy na pracovný trh. „Keď mladí ľudia nebudú mať príležitosti a víziu, budú odchádzať a krajina bude vymierať,“ dodala Nádaždyová. Preto je kvalitná práca s mladými ľuďmi – na školách, aj mimo škôl – v zmysle ich podpory a prípravy na pracovný život kľúčová. „Musíme v tejto súvislosti myslieť na všetkých mladých ľudí – na tých, ktorým môžeme pomôcť s prípravou ešte na škole, na tých, ktorí si napriek ukončenému vzdelaniu nedokážu nájsť prácu a sú na úrade práce, aj na tých, ktorí majú neukončené vzdelanie, sú mimo evidencie nezamestnaných, alebo sú rôznym spôsobom znevýhodnení a čelia životným problémom,“ dodáva Nádaždyová.

Prečo Zvolen

„Zvolen sme si vybrali pre dobre fungujúcu štruktúru organizácií a možností, ktoré ponúka,“ hovorila koordinátorka. Navyše, organizácia Epic má vo Zvolene väzby, jedna z jej členiek Ela Klementová pochádza zo Zvolena. „Ako Zvolenčanka som obzvlášť rada, že Zvolen má možnosť stať sa prvým mestom, v ktorom sa budú realizovať záruky pre mladých ľudí prostredníctvom lokálnej siete partnerov,“ hovorí.

Projekt prináša mestu aj ďalšiu výhodu: Zvolen bude spolupracovať s fínskym partnerom mestom Turku. „Fíni sú na špičke vo výsledkoch vzdelávania a so zárukami pre mladých ľudí majú viac ako 11 rokov skúseností,“ vysvetľuje Klementová. Dopĺňa Nádaždyová: „V Turku minulý rok len 3 mladí ľudia nevyužili program Záruky pre mladých.“ Takýto stav by mohlo docieliť aj Slovensko.

Ako tomu prispeje Zvolen

Zvolen bude miestom, kde vzniknutá pracovná skupina pozostávajúca aktuálne zo štyridsiatich členov, bude hľadať systémové riešenia na problém nezamestnanosti mladých ľudí v regióne a na aplikáciu programu Záruky pre mladých. Celý projekt by mal trvať do augusta 2019 a Zvolenu by okrem konkrétnych výstupov mohol priniesť aj financie na realizáciu rôznych projektov. „Mladí ľudia sú pre nás dôležití, mojou víziou je, aby zo Zvolena neodchádzali. To súvisí aj s možnosťami na pracovnom trhu a som rada, že budeme v nasledujúcom období tieto možnosti spoločne hľadať a vytvárať,“ dodala primátorka Zvolena Lenka Balkovičová na záver.

Fotografie

TS: mesto Zvolen Foto : Peter Važan

Pridaj komentár