• St. okt 4th, 2023

ZŠ Námestie mládeže hostila atletickú súťaž žiakov prvého stupňa

Autor IMG_1979

jún 13, 2018
Slávnostné otvorenie podujatia. Foto: Mgr. Adam Kelemen CVČ Domino Zvolen

Dňa 07.06.2018 sa s množstvom výborných výkonov a vo fantastickej atmosfére niesla atletická súťaž pre žiakov a žiačky 1. stupňa základných škôl z okresu Zvolen, ktorá prebiehala v športovom areáli  ZŠ Nám. mládeže 17 vo Zvolene.

Tu sa po 9-tej hodine raňajšej konala atletická súťaž ZŠ, ktorú organizačne zastrešovalo CVČ Domino v spolupráci so ZŠ Nám. mládeže vo Zvolene.

Súťažilo sa v atletike ZŠ. Do tejto súťaže nastupujú chlapci a dievčatá 1. stupňa ZŠ. Súťažilo sa v kategórii jednotlivcov.  Samotného atletického preteku sa zúčastnilo 171 žiakov z 1. stupňa základných škôl, presnejšie 70 chlapcov a 101 dievčat z 10-tich základných škôl a to konkrétne:

 • ZŠ Námestie mládeže, Zvolen
 • ZŠ P. Jilemnického 1, Zvolen
 • ZŠ s MŠ Školská, Dobrá Niva
 • ZŠ M. Rázusa, Zvolen
 • ZŠ Hrnčiarska, Zvolen
 • ZŠ A. Ostrolúckej, Budča
 • ZŠ J. Alexyho, Zvolen.
 • ZŠ P. Jilemnického 2, Zvolen
 • ZŠ s MŠ Pliešovce
 • ZŠ A. Sládkoviča, Sliač

Súťažilo sa v týchto disciplínach.

Disciplíny:

 1. – 2. ročník ZŠ
 • beh na 50m,
 • skok do diaľky
 • hod kriket.
 1. – 4. ročník ZŠ
 • beh na 50m, 600 m (chlapci), 400m (dievčatá)
 • skok do diaľky
 • hod kriket. loptičkou

Na záver atletického preteku sa vyhodnotenia súťaže zúčastnila riaditeľka CVČ Domino Zvolen pani Mgr. Monika Koreňová, ktorá nielenže svojimi slovami zhodnotila súťaž, ale aj odovzdala diplomy a medaile pre najlepších jednotlivcov.

Ako to dopadlo

Súťaž jednotlivcov:

Kategória: 1. – 2. ročník ZŠ

Disciplíny a víťazní jednotlivci:

 • Beh na 50m – chlapci: J. Vozár, ZŠ M. Rázusa, Zvolen
 • Beh na 50m – dievčatá: L. Primusová, ZŠ M. Rázusa, Zvolen
 • Hod kriketovou loptičkou – chlapci:   M. Stankovič, ZŠ Nám. mládeže, Zvolen
 • Hod kriketovou loptičkou – dievčatá: S. A. Suchá, ZŠ A. Sládkoviča, Sliač
 • Skok do diaľky – chlapci: P. Štróbl, ZŠ J. Alexyho, Zvolen
 • Skok do diaľky – dievčatá: L. Primusová, ZŠ M. Rázusa, Zvolen

Kategória: 3. – 4. ročník ZŠ

 • Beh na 50 m – chlapci: S. Vidhold, ZŠ J. Alexyho, Zvolen
 • Beh na 50 m – dievčatá: T. Danková, ZŠ P. Jilemnického 2, Zvolen
 • Beh na 600 m – chlapci: D. Moška, ZŠ P. Jilemnického 1, Zvolen
 • Beh na 400 m – dievčatá: D. Širgelová, ZŠ M. Rázusa, Zvolen
 • Skok do diaľky – chlapci: M. Zlocha, ZŠ P. Jilemnického 1, Zvolen
 • Skok do diaľky – dievčatá: T. Danková, ZŠ P. Jilemnického 2, Zvolen
 • Hod kriketovou loptičkou – chlapci:   A. Suchý, ZŠ A. Sládkoviča, Sliač
 • Hod kriketovou loptičkou – dievčatá: N. Slosiariková, ZŠ Nám. mládeže, Zvolen

Fotografie

Článok a foto: Mgr. Adam Kelemen CVČ Domino Zvolen