• Št. mar 30th, 2023

Zvolen dopravne kolabuje, výstavba severnej R2 sa odďaľuje a Lučenecká stále bez semafórov

ByIMG_1979

apr 17, 2019
cesta
Lučenecká cesta na pravo Sekier. Foto ilustračné Google map

TS: Dopravnú situáciu vo Zvolene v ranných a poobedňajších hodinách poznajú Zvolenčania veľmi dobre. Ako poslanci často k tomuto problému dostávame petície a podnety od obyvateľov, naposledy na základe meraní z ulice M. R. Štefánika, kde nedávne merania hlučnosti prekročili maximálne limity. Sťažujú sa aj obyvatelia Bernolákovej, Lučeneckej cesty alebo V. P. Tótha, či Bystrického radu. Nekonečne dlhé čakania na prejazd autom v prehustených križovatkách, hluk, prašnosť a znečistený vzduch nás poslancov nenechávajú chladnými, pretože aj my sme priamymi účastníkmi tohto dopravného diania.

V januári preto poslanci za Sekier prijali uznesenie k vybudovaniu kruhového objazdu na Lučeneckej ceste, kde sú teraz semafóry fungujúce len pár hodín do dňa. Následne sme na komisii dopravy 13. marca 2019 žiadali zvolať pracovné stretnutie so Slovenskou správou ciest a s Dopravnou políciou. Išlo nám o spustenie semafórov na Lučeneckej ceste v pracovné dni od šiestej hodiny ráno do osemnástej hodiny večer. Stretnutie sa zatiaľ neuskutočnilo, no podľa vyhlásení kompetentných sa celodennej prevádzky svetelnej signalizácie tak skoro nedočkáme. Tranzitná doprava však zaťažuje mestské komunikácie nielen v okrajových častiach, ale aj priamo v centre mesta. Na komisii dopravy sme preto spoločne prijali uznesenie o odporúčaní aktualizovať Územný generel dopravy vo Zvolene aj so zapracovaním severného variantu Rýchlostnej cesty R2. Najdôležitejším riešením, ktoré môže pomôcť doprave vo Zvolene je práve severná R2. Tá sa mala začať stavať pred letom v roku 2020. No podľa posledných informácií, ktoré odzneli na pracovnom stretnutí k R2 z 20. marca na MsÚ Sliač, dôjde nielen k zmene dátumu výstavby, ale aj k zmene trasovania. Rýchlostná cesta R2 by začínala na rýchlostnej ceste R1 pod križovatkou Kováčová. Za križovatkou Kováčová by trasa smerovala východne. V lokalite arboréta Borová hora by sa trasa napájala na pôvodnú trasu hnedého severného variantu. Táto úprava trasy by riešila jeden z dôvodov nesúhlasného stanoviska mesta Sliač k trasovaniu rýchlostnej cesty R2. Trasa by bola vedená v blízkosti katastrálnych hraníc mesta Sliač a mesta Zvolen, čím by sa uvoľnil priestor pre rozvoj mesta Sliač južným smerom. Úpravu trasy však podmieňuje nový hydrogeologický prieskum a aj proces EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie). Celý proces prípravy sa tak odhadom predĺži minimálne o jeden rok.

Koľko ústupkov ešte musia Zvolenčania urobiť, koľko dopravných nehôd sa ešte musí stať, kým si Zvolen oddýchne od tranzitnej dopravy? Spolu s ďalšími nezávislými poslancami sme sa rozhodli upozorniť na tento alarmujúci stav dopravy. Vo štvrtok 18. apríla 2019 medzi 16:00 a 17:00 hodinou budeme nenásilnou formou, oblečení v reflexných vestách, doprevádzať chodcov (predovšetkým seniorov a deti) cez vybrané priechody pre chodcov vo Zvolene. Veríme, že sa k nám pridá mnoho ďalších ľudí v reflexných vestách s transparentmi, ktorí zdieľajú rovnaký postoj. Nejde nám o úplné zablokovanie priechodov pre chodcov a tým potrestanie nevinných vodičov cestujúcich cez Zvolen na sviatky domov či k rodinám, no ak nebudú kompetentní brať alarmujúcu dopravnú situáciu vo Zvolene vážne, v budúcnosti nevylučujeme ani trvalú blokáciu priechodov pre chodcov, či demonštratívnu jazdu autami v poobedňajších hodinách po preplnených cestách Zvolena.

Vo štvrtok, 18. apríla od 16.00 – 17.00 h budú v reflexných vestách sprevádzať chodcov a symbolicky protestovať na týchto priechodoch v meste*:

  • ul. Štefánika pri zmrzline
  • Lučenecká pri ČS Shell
  • Strážska cesta
  • Sokolská pred Lidlom

 *(prípadné zmeny lokalít priechodov Vám upresníme)

TS: Peter Košík Predseda VMČ č. 1 Predseda KNP