• Ut. máj 30th, 2023

Novým podpredsedom BBSK sa stal Ondrej Lunter

ByIMG_1979

apr 26, 2019
chlap rozpráva do mikrofónu
Ondrej Lunter s mikrofónom v ruke. Foto: IMG_1979

TS: Zastupiteľstvo dnes zvolilo nového podpredsedu BBSK. Na návrh poslaneckého klubu Nezávislých sa ním stal doterajší predseda klubu Ondrej Lunter.

Krajské zastupiteľstvo BBSK na svojom výjazdovom rokovaní v Jelšave zvolilo do funkcie podpredsedu samosprávneho kraja poslanca za okres Banská Bystrica, Ondreja Luntera. Stalo sa tak na základe návrhu najväčšieho poslaneckého klubu Nezávislých predsedovi kraja po tom, ako sa doterajší podpredseda kraja Stanislav Horník vzdal tejto funkcie. Vo svojej novej funkcii sa Ondrej Lunter bude v zmysle kompetencií pridelených predsedom BBSK venovať oblastiam regionálneho rozvoja a dopravy.

JELŠAVA. „Máme konkrétne ciele, ktoré chceme počas nášho funkčného obdobia dosiahnuť, aby sa ľuďom v našom kraji žilo lepšie. Zvýšiť počet turistických prenocovaní z 1,7 milióna na 2,5 milióna v roku 2022, sprostredkovať prácu viac než tisícke dnes nezamestnaných ľudí, či zdvojnásobiť počet študentov zapojených do duálneho vzdelávania. Bez významnej investície do cestnej infraštruktúry to však nepôjde. Je naším cieľom nájsť zdroje na vymazanie značnej časti investičného dlhu v cestnej infraštruktúre. Tam kde sú dobré cesty, sú investície, tam kde sú investície, tam je lepší život“ povedal Ondrej Lunter po svojom zvolení.

Banskobystrický kraj je najvidieckejší spomedzi všetkých krajov na Slovensku. Nový podpredseda samosprávneho kraja pre oblasť regionálneho rozvoja a dopravy bude zodpovedný osobitne za realizáciu projektov zameraných na vytváranie pracovných príležitostí a zlepšenie stavu cestnej infraštruktúry. „Pred nami sú takmer štyri roky volebného obdobia. Na príklade nášho kraja chcem ukázať, že máme rozbehnuté projekty zmierňujúce problémy, ktoré dlhodobo trápia všetky regióny na Slovensku. Celé rodiny sa dnes musia sťahovať za prácou mimo svojho bydliska a to nie je správne,“ uviedol novozvolený podpredseda kraja Ondrej Lunter, ktorý stál pri rozbehu niekoľkých projektov, ktoré sú zamerané na zlepšovanie životnej úrovne obyvateľov kraja. Založenie stavebného sociálneho podniku, ktorý dnes zamestnáva 15 ľudí, príprava vzniku agentúry podporovaného zamestnávania, ktorá má pomôcť dlhodobo nezamestnaným adaptovať sa na trhu práce a zamestnávateľom nájsť kvalifikovaných pracovníkov, prípadne systém podpory cestovného ruchu zameraný na zvýšenie počtu prenocovaných turistov v kraji. „V krajoch chýba viac než 320 mil. EUR na dofinancovanie ciest II. a III. triedy, znižuje sa dostupnosť základnej a detskej zdravotnej starostlivosti, jazdíme v horiacich vlakových súpravách a pôda sa dostáva do rúk špekulantov namiesto toho, aby slúžila mladým začínajúcim roľníkom, ktorí majú záujem žiť na dedine. Chceme byť vláde partnerom a pomáhať postupne hľadať riešenia problémov, ktoré trápia ľudí nielen v našom kraji, ale v rôznej miere prakticky vo všetkých regiónoch,“ prisľúbil novozvolený podpredseda BBSK O. Lunter.

Široká politická podpora

Ondrej Lunter získal podporu všetkých poslaneckých klubov v zastupiteľstve kraja. „Náš klub hlasoval o novej nominácii na post vicežupana po tom, ako sa Stanislav Horník po komunálnych voľbách, v ktorých obhájil post primátora Hriňovej, vzdal svojej funkcie. Súčasný predseda klubu Ondrej Lunter získal jednoznačnú podporu spomedzi členov klubu,“ uviedol podpredseda klubu Nezávislých Mikuláš Pál. „Rešpektujeme nomináciu klubu Nezávislých a dohodu medzi koaličnými klubmi o obsadení postov vicežupana. Ondrej Lunter svojou doterajšou prácou v zastupiteľstve a Rozvojovej agentúre BBSK ukázal, že je plne kompetentný pre výkon tejto funkcie,“ povedal predseda klubu SMK Peter Juhász. „Klub SMER-SD nemal problém s touto voľbou. Veríme, že pán Lunter, v úzkej spolupráci s vicežupanom Romanom Malatincom za klub SMER-SD, budú silnou podporou pre vedenie kraja a podarí sa im zlepšiť podmienky pre život ľudí v našom kraji,“ uzatvorila predsedníčka klubu Smer-SD Božena Kováčová.

TS: Mikuláš Pál, poslanec BBSK. Foto: img_1979