• Ne. dec 3rd, 2023

Podozrenia nezávislých poslancov z porušovania zákonov v Lesnom podniku mesta Zvolen sa potvrdili

Autor IMG_1979

máj 4, 2019
Pred Mestským úradom počas tlačovky. Foto: zdroj TS

TS: Vo februári na Mestskom zastupiteľstve Klub nezávislých poslancov predložil návrh uznesenia, ktorým odvolali konateľa Lesného podniku mesta Zvolen (LPM). Nezávislí poslanci tak urobili na základe podozrení z netransparentného hospodárenia vedenia podniku pri obchodovaní s drevom.

Uznesenie bolo poslancami riadne schválené, no primátorka sa ho ako prvé za svoje pôsobenie vo funkcii rozhodla nepodpísať s odôvodnením, že „ …nechcem sa prizerať tomu, ako sú kvalitní ľudia odvolávaní väčšinou v zastupiteľstve len preto, že to proste zákon umožňuje. Je to človek, ktorý postavil mestský podnik na nohy. Po celý čas pôsobenia súčasného riaditeľa Lesného podniku mesta Zvolen dozeráme na jeho prácu spoločne s dozornou radou spoločnosti.“ Následne v marci Klub nezávislých poslancov riadne schválil ďalšie uznesenie, ktorým potvrdil to pôvodné. Navyše požiadal hlavného kontrolóra mesta o vykonanie kontroly v LPM.

Už prvé závery z kontroly naznačujú vážne pochybenia, no konateľ a zároveň riaditeľ LPM je stále na svojom mieste a primátorka nekoná. „Výsledky preukázali napríklad nedodržiavanie zákonného postupu pri vedení prvotnej evidencie o pôvode dreva. Často sa nevypĺňali všetky, legislatívou predpísané náležitosti pri meraní a pri preukazovaní pôvodu dreva do dokladov o pôvode dreva priamo na odvozných miestach a to ešte pred ich prepravou, respektíve riadne zdokladovaným prebratím zo strany odberateľov.“ objasňuje Lukáš Richtárech, predseda finančnej komisie mesta Zvolen a zároveň člen kontrolnej pracovnej skupiny. Zároveň dopĺňa, že pri kontrole bolo zamestnancami, ako aj konateľom LPM potvrdené, že pri sortimentácii drevín, teda pri ich zatrieďovaní do kvalitatívnych tried, sa priamo zúčastňoval a spolupôsobil aj najväčší odberateľ. „Ten odoberal od podniku v roku 2017 viac ako 80% dreva a v roku 2018 už viac ako 96 % dreva.

Tieto sortimentačné manipulácie sa vo veľmi častých prípadoch nevykonávali na odvozných miestach v lese, ale v manipulačných priestoroch u najväčšieho odberateľa, pričom sa na ne drevo prepravovalo z lesa bez riadne vyplnených dokladov o pôvode dreva.“ hovorí Richtárech. Zo správy hlavného kontrolóra vyplýva, že aj týmto spôsobom došlo ku konaniu v rozpore so zákonom č. 326/2005 Z.z. o lesoch ako aj jej vykonávacej Vyhlášky MP SR č 232/2006 Z.z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva. Konanie súčasného vedenia podniku bolo aj v rozpore s niektorými ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a takto mohla vzniknúť mestu Zvolen škoda pri správe cudzieho (mestského) majetku. „Hlavný kontrolór zhodnotil túto kvalitu, a spôsob akým postavil súčasný konateľ mestský podnik na nohy tak, že podal trestné oznámenie. Takže naše pochybnosti a podozrenia z nezákonných praktík a z nehospodárnosti vo vedení podniku LPM sa definitívne potvrdili.

Nič z toho by sa však vôbec nezačalo riešiť, keby za mnou začiatkom roka neprišiel dnes už bývalý zamestnanec podniku, pán Ľubomír Zubčák. Po tom, ako som zdieľal blog o praktikách v LPM, ktorý si prečítal aj on, sme sa osobne stretli a opísal mi fungovanie spoločnosti pod vedením súčasného konateľa“ vysvetľuje začiatky vývoja témy, ktorá sa za dva mesiace stala celoslovenskou kauzou, poslanec Dušan Hruška. Sám bol jedným z iniciátorov prešetrenia a overenia informácií, ktoré sa ku nezávislým poslancom začali valiť z rôznych strán. Nepochybne má na angažovanosti verejnosti zásluhu aj pán Zubčák, Zvolenčan, ktorý roky pracoval pre LPM ako odborný lesný hospodár. „Zo začiatku som veľmi rozmýšľal, či mám prehovoriť. Ale videl som, ako podnik, pre ktorý som roky tvrdo a úprimne rád pracoval, upadá. Tak som vložil dôveru do rúk nezávislých poslancov a tí moje slová nebrali na ľahkú váhu. Po medializácií témy sa mi súčasný konateľ LPM vyhrážal, šikanoval ma a nakoniec vyhodil. Z kšeftovania s drevom dokonca na sociálnej sieti a v médiách obvinil mňa.

Teraz sa však konečne začína ukazovať pravda a ja to beriem ako morálne víťazstvo. Veľmi si vážim podporu rodiny, priateľov aj ďalších ľudí, ktorí mi nedovolili sa na tejto ceste vzdať.“ uzatvára Ľubomír Zubčák. Aj vďaka jeho odvahe sa začalo ozývať čoraz viac Zvolenčanov, turistov a návštevníkov lesov v okolí Zvolena. Zväčša na sociálnych sieťach, no už aj v novinách bez strachu upozorňujú na drancovanie našich lesov. Klub nezávislých poslancov na piatkovej tlačovej konferencii požiadal a vyzval pani primátorku mesta Zvolen Ing. Lenku Balkovičovú, aby bezodkladne zabezpečila zvolanie Valného zhromaždenia spoločnosti Lesný podnik mesta Zvolen a zrealizovala schválené zmeny v orgánoch spoločnosti v zmysle platného uznesenia, ktorým bol odvolaný súčasný konateľ. Neexistuje žiadna prekážka na vykonanie personálnych zmien a vzhľadom na správu hlavného kontrolóra je jej povinnosťou urýchlene konať a zabezpečiť, aby nedochádzalo ďalším nehospodárnym konaním k ešte väčším škodám.

TS a foto: Klub nezávislých poslancov