• Po. okt 2nd, 2023

Trojročný projekt „Záruk pre mladých“ pokračuje v KONEKTe

Autor IMG_1979

jún 26, 2019
ľudia sedia v zasadačke Mestského úradu
Počas konferencii. Foto: Zdroj TS

TS: „Zvolen sa môže stať lídrom v oblasti práce s mladými a teraz ukázal, že sa to dá,“ vyjadril sa austrálsky expert Keith Martin z organizácie Epic na záverečnej konferencii k projektu Záruk pre mladých. Projekt, na ktorom sa mesto Zvolen podieľalo tri roky je na konci, ale jeho výsledky pretrvajú.

Čo si predstaviť pod pojmom záruky pre mladých? Fínsky expert na vzdelávanie Matti Mäkelä z odboru projektového riadenia a školstva v meste Turku na konferencii v zasadačke Mestského úradu vo Zvolene vysvetlil, že ide o to, aby každý mladý človek našiel čo najskôr po skončení školy uplatnenie, či už vo forme zamestnania, stáže, brigády alebo ďalšieho vzdelávania. „Tiež bolo naším cieľom vo Fínsku, aby mladí ľudia nekončili svoje vzdelávanie základnou školou. Tento cieľ sme splnili, v našom meste Turku v minulom roku ukončili svoje vzdelávanie základnou školou len traja mladí ľudia. Turku má pritom 200 tisíc obyvateľov,“ povedal s úsmevom.

Projekt záruk uplatňujú vo fínskom meste už od roku 2005. Zvolen sa od fínskeho experta učil, ako priniesť podobné metódy na Slovensko. Výsledkom projektu je poradenské centrum KONEKT pre mladých ľudí do 29 rokov, ktoré sídli v Dome služieb vo Zvolene. Priestor pre nich poskytlo mesto a koná sa v ňom každý mesiac okrem poradenstva aj množstvo aktivít pre mládež. Poradenstvo sa pritom zameriava aj na zdravotne znevýhodnených mladých ľudí alebo tzv. NEET, teda ľudí, ktorí vypadli zo systému – nie sú ani v škole, ani v pracovnom pomere, ani evidovaní na úrade. „Existujú v zásade tri skupiny mladých ľudí – ľudia so špeciálnymi potrebami; ľudia aktívni, ktorí sa zapájajú do života školy či mesta a preto ľahko nájdu uplatnenie a ľudia, ktorí sa ešte len hľadajú,“ vysvetlila Viera Hincová z o. z. Hans, ktorá pracuje so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi. Všetkým skupinám môže pomôcť, ak im niekto podá ruku. Záruky teda môže znamenať aj „za ruky“.

Do projektu boli od začiatku zapojené aj základné a stredné školy, prevažne tie odborné, ktoré sa snažili dostať viac do povedomia. Na Strednej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene vypracovali spolu so študentmi a odborníkmi vlastnú marketingovú kampaň, ale aj vlastný vzdelávací a rozvojový projekt Show your talent. „Odborníci z portálu profesia.sk nám povedali, že pre zamestnávateľov je dnes u zamestnancov najdôležitejšia zodpovednosť, ochota učiť sa, flexibilita a tímovosť. Presne podľa týchto požiadaviek sme nastavili vzdelávací projekt Show your talent,“ povedala riaditeľka SPŠ dopravná, Romana Trnková, ktorá je v projekte záruk od začiatku. Mladí ľudia, ktorí tento projekt absolvovali, sa dnes budú podieľať na jeho organizovaní. „Ukázalo sa, že keď mladého človeka zaktivizujete, začne ho zaujímať viac vecí a začne sa zapájať do ďalších a ďalších aktivít,“ povedala a doplnila: „Tiež sa nám tento rok výrazne zlepšila dochádzka žiakov do školy.“

Poradenstvo, aktivity pre mladých ľudí, vzdelávanie pre žiakov, učiteľov, aj kariérnych poradcov a poradenské centrum KONEKT – to všetko sú výsledky projektu záruk. „Za týmito výsledkami je v skutočnosti množstvo práce celej siete odborníkov zo školstva, neziskového aj podnikateľského sektora, ktorí vo Zvolene pracujú a chcú pracovať s mladými ľuďmi. Táto spolupracujúca sieť je napokon aj najväčším prínosom celého projektu Záruk vo Zvolene,“ uzatvorila Ela Klementová, koordinátorka projektu. Ako dodala, táto sieť môže aj naďalej pracovať na témach, ktoré súvisia s uplatnením a rozvojom mladých ľudí. „Mladí ľudia sú budúcnosť, bez ktorej sa táto krajina ani naše mesto nezaobídu,“ povedala.

TS: Ing. Ľubomíra Honíšková, šéfredaktorka Zvolenských novín, referentka pre styk s verejnosťou, Mestský úrad Zvolen: Foto: zdroj TS