• Ne. dec 3rd, 2023

Zvolen folklórne ožije počas 24. ročníka festivalu Akademický Zvolen

folkloristi na pódiu
FS Poľana. Foto: IMG_1979

Tri dni plné spevu, tancovačiek a to všetko zabalené vo folklórnom duchu aj o tom a nielen o tom bude už 24. ročník folklórneho festivalu, ktorý rozhodne poriadne rozprúdi zábavu vo Zvolene. 

Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Technickej univerzity  Zvolen a mesta Zvolen sa bude konať  vo Zvolene všetkým dobre známy folklórny festival pod názvom Akademický Zvolen 2019.

Akademický Zvolen je festival medzinárodných vysokoškolských folklórnych súborov a toto bude jeho už v poradí 24. ročník a bude sa konať v období od 9. do 11. júla 2019 v našom meste.

Už viac ako 40 rokov sa každoročne stretávajú folklórne súbory  z vysokých škôl SR na tradičných festivalových prehliadkach, ktoré sú spestrené účasťou vysokoškolských folklórnych súborov zo zahraničia.

Cieľom festivalu je rozvíjať lásku k národným tradíciám, konfrontovať výsledky záujmovej činnosti súborov, nadväzovať priateľstvá a v neposlednom rade obohacovať kultúrny život nášho regiónu a folklórne tradície z iných oblastí Slovenska, respektíve zo zahraničia.

Tak ako si môžete prečítať na plagáte, program bude v skutku viac než pestrý a ak počasie dá, tak sa bude na čo dívať aj na Zvolenskom námestí a preto vás týmto na túto akciu srdečne pozývam .

Účinkujúce súbory

  • FS LIPTÁR Slovenský spolok Ľudovíta Štúra (Austrália), RATILIO Univerzita vo Vilniuse, (Litva), SONJA MARINKOVIC Univerzita v Novom Sade (Srbsko), TUNA UNIVERSITARIA DE MONTES DE MADRID Polytechnika v Madride (Španielsko), BORIEVKA Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, EKONÓM Ekonomická univerzita v Bratislave, HORNÁD Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, MLADOSŤ Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, POĽANA Technická univerzita vo Zvolene, TECHNIK Slovenská technická univerzita v Bratislave, TRNAFČAN Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave STAVBÁR Žilinská univerzita v Žiline, ZOBOR Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Program

Utorok 9.7.2019

  • 17:30 – 20.00 hod – I. Súťažný koncert (DJGT) – vstupné dobrovoľné
  • 19:30 – 21:30 hod – I. Festivalový večer (námestie SNP)

Streda 10.7.2019

  • 17:30 – 20.00 hod – II. Súťažný koncert (DJGT)
  • 19:30 – 21.30 hod – II. Festivalový večer (námestie SNP)

Štvrtok 11.7.2019

  • 14.30 – 16.30 hod – Krojovaný sprievod mestom Zvolen (Námestie SNP)
  • 17.30 – 19.30. hod – Galakoncert AZ 2019 (DJGT)
  • 18:30 – 20:30 hod -III. Festivalový večer (námestie SNP )

Vstupenky na Galaprogram v predpredaji vid plagát.

akademicky-zvolen-plagat-2019