• Ne. sep 24th, 2023

Zvolenská nemocnica podporuje terapeutické aktivity pre opustené deti

Autor IMG_1979

aug 21, 2019 ,
Foto: ilu. Foto: zdroj TS

TS: Nemocnica Zvolen, člen skupiny AGEL, je jednou zo štyroch nemocníc na Slovensku podporujúcich projekt terapeutickej pomoci opusteným deťom. Spolupracuje s občianskym združením Návrat, o.z., ktoré poskytuje sociálnu starostlivosť opusteným deťom. Deti sú neskôr umiestňované do profesionálnych rodín, na osvojenie, alebo do dojčenských domovov. Dôležitou súčasťou ich aktivít sú aj návštevy novorodencov, ktorých sa rodičia zriekli po narodení.

Starostlivosť o opustené deti neznamená len uspokojenie jeho fyzických potrieb a teda nakŕmenie a prebalenie. Dieťa potrebuje láskavú náruč, s ktorou sa mu dostane pocit bezpečia. Ak novorodenec alebo dieťa v ranom detstve stratí rodičovskú osobu a ocitne sa v štatúte opusteného dieťa (napr. utajovaný pôrod, súhlas rodiča na adopciu, resp. iné okolnosti), dochádza tým u neho k vážnemu ohrozeniu psychického vývinu. Je preňho zdravotne prospešné zabezpečiť mu počas hospitalizácie v nemocnici zmiernenie stresu a traumy prostredníctvom vhodnej psycho-sociálnej a terapeutickej služby „Dominika pre Kukulíka“. Tú poskytujú vyškolení dobrovoľníci a profesionáli, ktorí sú ako prví v kontakte s opusteným novorodencom v Nemocnici Zvolen.

Nemocnica Zvolen je jednou zo štyroch nemocníc na Slovensku, ktoré spolupracujú s Občianskym združením Návrat, na poskytovaní psycho-sociálnej a terapeutickej služby „Dominika pre Kukulíka“, čím získala označenie „Nemocnica citlivá k opusteným deťom“. Projekt pomáha zmierniť traumu z opustenia deťom, ktorých matka dala súhlas na adopciu, deťom narodeným v režime utajeného a anonymného pôrodu, u detí nájdených v Hniezde záchrany a podobne.

Projekt podporil primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia MUDr. Peter Molitoris a primárka detského oddelenia MUDr. Oľga Švecová, ktorá povedala: „Opustené deti denne navštevujú terapeutky, ktoré citlivým fyzickým kontaktom zmierňujú stres detičiek a napĺňajú ich psychické potreby. Spolu s nimi poputuje k rodičom aj ich „Kufrík pre Kukulíka“ (kufrík spomienok), ktorým vyplnia informačné vákuum a preukážu, že dieťa nebolo v prvé dni svojho života na svete samé, ale že viacerým ľuďom na ňom záležalo.“

Nemocnica Zvolen je nemocnicou všeobecného typu poskytujúca zdravotnú starostlivosť predovšetkým pre spádovú oblasť Zvolen, Detva, Krupina. Ročne sa v nej narodí približne 1200 detí, v priebehu tohto roka tu prišlo na svet už takmer 800 novorodencov.

TS: Mgr. Alžbeta Sivá – Manažérka marketingu  AGEL SK a.s.