• Št. dec 1st, 2022

Likvidácia injekčných striekačiek vo Zvolene po novom

ByIMG_1979

nov 5, 2019
Nádoba Fixpoint. Foto: zdroj TS

TS: Už 6. novembra osadí mesto Zvolen k budove autobusovej stanice nádobu na nebezpečný odpad, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti. Nádoba má byť jedným z riešení pri nakladaní s použitými ihlami a injekčnými striekačkami.

FIXPOINT – bezpečná cesta ako vyhodiť injekčné striekačky v meste

Použité injekčné striekačky voľne pohodené na ulici či v parku predstavujú hrozbu pre všetkých obyvateľov mesta. Pri riešení tohto problému by mal od novembra pomôcť aj FIXPOINT. FIXPOINT je bezpečnostná nádoba na likvidáciu injekčných striekačiek a ihiel. Použiť ju môže každý zodpovedný obyvateľ mesta, ktorý chce prispieť k ochrane verejného zdravia vo svojom okolí. Rovnako slúži aj cukrovkárom alebo iným pacientom, ktorí hľadajú ďalšie cesty, ako zaobchádzať s týmto nebezpečným odpadom.

Ako používať FIXPOINT

Riešeniu likvidácie injekčných striekačiek sa u nás len začína venovať pozornosť. Preto ľudia často nevedia, ako sa zachovať, keď takýto odpad uvidia. Dôležité je nechytať striekačku holou rukou, ale použiť napríklad vreckovku. Nie je tiež vhodné manipulovať s ihlou viac ako je nutné, to znamená nechytať ju v blízkosti hrotu, ale z druhej strany.

„Za normálnych okolností by bolo potrebné mať pri sebe nádobu, do ktorej možno ihlu vhodiť, napríklad umelohmotnú fľašu alebo plechovku. Takto ošetrená sa potom dá likvidovať aj s komunálnym odpadom. Bezpečnejšie je však použiť FIXPOINT, do ktorého je možné striekačku priamo vhodiť cez malý otvor bez toho, aby niekoho ohrozila,“ tvrdí Pavol Ščasný zo Združenia STORM, ktoré sa venuje prevencii drogových závislostí.

Mesto v rámci tejto problematiky pripravuje aj školenie pre pracovníkov samosprávy a Mestskej polície Zvolen rovnako ako verejnú diskusiu, na ktorú 14. novembra od 17. hodiny pozýva všetkých obyvateľov na Starú radnicu. Účastníci sa dozvedia o účinkoch rôznych drog, možnostiach pomoci a prevencie, ale aj o rizikách voľne pohodených injekčných striekačiek a ich bezpečnej likvidácii.

Prednášku a diskusiu bude mať pod taktovkou občianske združenie s názvom Združenie STORM, ktoré pracuje na prevencii a voľnočasových aktivitách mládeže už viac ako 17 rokov.

TS: Ing. Ľubomíra Honíšková, šéfredaktorka Zvolenských novín referentka pre styk s verejnosťou. Foto: zdroj TS