• Ut. dec 6th, 2022

Ján Lunter: Vyzývame Slovenskú autobusovú dopravu Zvolen na férové a konštruktívne rokovania

ByIMG_1979

jan 22, 2020
Zasadnutie BBSK k danej problematike. Foto: BBSK/Marek Mačica

TS: Správanie vedenia Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen pripomína vydieračské praktiky 90-tych rokov a za rukojemníkov si berie obyvateľov kraja. Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal župan Ján Lunter, ktorý dopravcu verejne vyzval na spoločné rokovania a objasnenie ich finančných požiadaviek, ktoré sa po prehre dopravcu na súde zdvojnásobili.

Okresný súd vo Zvolene medzitýmnym rozsudkom v decembri tohto roka rozhodol, že dodatok o poskytovaní verejnej dopravy medzi bývalým vedením BBSK a Slovenskou autobusovou dopravou Zvolen bol minimálne v časti predĺženia pôvodnej zmluvy o 5 rokov uzatvorený v rozpore so zákonom.

„Kotlebove dodatky“ spochybnilo súčasné vedenie kraja ešte v roku 2018, súd mu teraz dal za pravdu. Súdny spor, do ktorého kraj vstupoval aj preto, aby mal možnosť korektne a zákonne urovnať a nastaviť vzťahy s dopravcom na najbližšie obdobie, však vedenie Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen vyhodnotilo ako „decimáciu a devalvovanie zmluvného vzťahu.“

„Tento medzitýmny a doteraz neprávoplatný rozsudok spôsobil, že Slovenská autobusová doprava Zvolen začala postupovať pre nás nepochopiteľným spôsobom. Verejné vyhrážky, hrubý nátlak a zastrašovanie považujem za praktiky z 90-tych rokov, ktoré v demokratickej spoločnosti nemajú miesto,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter a verejne vyzval zástupcov dopravcu na férové a konštruktívne rokovania za jedným stolom.

Tie majú v prvej fáze viesť k vyjasneniu a sprehľadneniu aktuálnej situácie a cenotvorby.

Požiadavky na platby zdvojnásobili

V septembri minulého roka Slovenská autobusová doprava Zvolen vyčíslila zálohové platby na rok 2020 vo výške 19,8 milióna eur. Teraz pred pár dňami, teda o 4 mesiace neskôr, zrejme v reakcii na rozsudok, tieto náklady vyčíslili na 34 miliónov eur – teda takmer dvojnásobne vyššie.

Predsedu predstavenstva Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen Adriana Polónyho pozvalo vedenie BBSK na konzultáciu, kde by tento rozdiel v cene, ktorý vznikol za 4 mesiace, bez akejkoľvek podstatnej zmeny ekonomickej situácie a bez podstatného zvýšenia ceny vstupov, vysvetlil. Odpoveďou bol nekonštruktívny a rozporuplný list, z ktorého nie je vôbec jasné, či rozsudok rešpektuje, či rozsudok rozporuje, v každom prípade, rokovania sa nezúčastnil.

„Ohromné a bezdôvodné navyšovanie ceny na dvojnásobok sumy za rok 2018 a oproti vlastnému odhadu zo septembra 2019 za žiadnych okolností akceptovať nebudeme. Navyše, ak sa tak deje bez akýchkoľvek argumentov a opory v dátach. Ide o peniaze daňových poplatníkov a mojou povinnosťou je strážiť ich. Preto neustúpim vyhrážkam a ani nátlaku, ktorý je na nás vyvíjaný,“ povedal Ján Lunter.

5 výziev pre verejnú dopravu v kraji

Verejnosť si zaslúži byť informovaná nielen o týchto praktikách, ale aj o ďalších krokoch, ktoré BBSK urobil či plánuje urobiť. Banskobystrický samosprávny kraj sa preto:

  1. obracia na ministerstvo hospodárstva, ako na akcionára MH Manažment, ktorý má v Slovenskej autobusovej doprave Zvolen 40% podiel, aby zasiahol, pretože konanie dopravcu považuje za neadkvátne,
  2. obracia na Najvyšší kontrolný úrad, aby v spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen vykonal kontrolu, ktorá by preverila hospodárenie s verejnými zdrojmi, ktoré sú spoločnosti poskytované z titulu úhrady prevádzkovej straty. BBSK, ako svojmu najväčšiemu klientovi, totiž dopravca odmieta poskytovať dáta, na základe ktorých robí vyúčtovania,
  3. obracia na Protimonopolný úrad SR, ktorý ako inštitúcia má kompetenciu kontrolovať, či dopravca nezneužíva monopolné a dominantné postavenie na trhu (v tomto prípade území BBSK) a to s vedomím, že BBSK má zákonnú povinnosť zabezpečiť verejnú dopravu pre obyvateľstvo,
  4. obracia na Okresný súd vo Zvolene, aby mu medzitýmny rozsudok čo možno najskôr doručil. Bez doručenia rozsudku nemôžu začať plynúť lehoty na odvolanie a rozsudok nemôže ani nadobudnúť právoplatnosť,
  5. rozhodol verejne vyzvať zástupcov Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen, aby si s vedením BBSK sadli za jeden rokovací stôl, situáciu si vyjasnili a spoločne hľadali riešenia v prospech cestujúcej verejnosti.

„V našom záujme je zabezpečenie dopravnej obslužnosti kraja za férových a korektných podmienok a hlavne, za primeranú cenu,“ povedal župan Ján Lunter.

Výsledkom ďalších rokovaní s dopravcom, ktoré sú však viazané na právoplatnosť medzitýmneho rozsudku, by mala byť nová zmluva. Tá zabezpečí bezproblémové, cenovo udržateľné a transparentné fungovanie verejnej dopravy na najbližšie dva roky. Tie BBSK využije na prípravu verejnej súťaže, ktorá víťazného dopravcu zazmluvní na ďalšiu dekádu.

„Zákon nám umožňuje vybrať prevádzkovateľa verejnej dopravy bez verejnej súťaže najviac na obdobie dvoch rokov, čo by sme radi využili a so Slovenskou autobusovou dopravou Zvolen sa dohodli. Dopravu v ďalšom období bude potom zabezpečovať víťaz verejného obstarávania, na ktoré sa chceme počas tohto dvojročného obdobia dôkladne pripraviť,“ vysvetlil Ján Lunter.

TS: Lenka Štepáneková. Foto: BBSK/Marek Mačica