• Ut. feb 7th, 2023

BBSK – rokovania zlyhali na nezákonných požiadavkách dopravcu

ByIMG_1979

jan 24, 2020

TS: Neochota Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen postupovať v zmysle platnej legislatívy a rešpektovať rozhodnutia súdov spôsobila, že na dnešnom rokovaní sa zástupcom dopravcu a vedenia Banskobystrického samosprávneho kraja nepodarilo zažehnať hroziacu krízu.

K otázke, či budú alebo nebudú prímestské autobusy od soboty premávať, sa vedenie Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen priamo nevyjadrilo. Na takýto krok totiž neexituje žiadny právny základ.

Dopravcovi nestačilo, že mu kraj vyšiel v ústrety so všetkými ekonomickými požiadavkami za rok 2019 a k dnešnému dňu mu doplatil rozdiel medzi zálohovými platbami a výkazmi straty za jedenásť mesiacov roku 2019, ktorý predstavuje viac ako 2,6 milióna eur.

Trval okrem toho na okamžitej úhrade pohľadávky z roku 2018 v sume 1,6 milióna eur, ktorú mu však BBSK nemôže v tejto chvíli uhradiť. Kraj však v pondelok dá túto sumu do notárskej úschovy a v momente, keď nastanú právne okolnosti, ktoré mu ju umožnia vyplatiť, tak to urobí.

„Nebránime sa vyplateniu žiadnych odôvodnených pohľadávok. Kraj ako verejná inštitúcia však musí postupovať v zmysle zákona a takúto úhradu v tejto chvíli nemáme možnosť bez právneho základu urobiť. Potrebujeme mať doručený a platný medzitýmny rozsudok. Požiadali sme dopravcu v tejto veci o trpezlivosť, nevyhovel nám však. Všetko, čo umožňoval zákon a ekonomická výhodnosť, sme im ponúkli,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Dopravca nepristúpil ani na návrh novej dvojročnej zmluvy, ktorú mu vedenie BBSK ponúklo za rovnakých finančných podmienok, aké si dopravca sám určil v septembri minulého roka. Namiesto toho požadoval dodatok číslo 10 k existujúcej zmluve, ktorý je však v tomto momente absolútne nezákonný.

BBSK preto:

  1. požiadalo súd o vydanie neodkladného opatrenia, ktorým nariadi dopravcovi Slovenská autobusová doprava Zvolen zdržať sa konania, ktoré by ohrozovalo chod verejnej autobusovej dopravy a zaviazalo ho postupovať v zmysle platných licencií, cestovných poriadkov a aktuálne platného právneho stavu,
  2. zvoláva na 19:00 bezpečnostnú radu kraja, ktorá sa bude zaoberať aktuálnou situáciou
  3. vyšle v sobotu ráno do terénu kontrolórov a pri zistení prerušenia verejnej dopravy nariadi dopravcovi z pozície dopravného správneho orgánu, aby dopravu vo verejnom záujme zabezpečil
  4. žiada o súčinnosť a hájenie dodržiavania zákonov tohto štátu vládu, nakoľko takmer 40% akciový podiel v Slovenskej autobusovej doprave Zvolen vlastní štát, prostredníctvom spoločnosti MH Manažment.

„Očakávame od štátneho akcionára MH Manažment, že sa postaví za záujmy obyvateľov a vyzve dopravcu k dodržiavaniu zákonov. Radi by sme sa so zástupcami tejto bezodkladne stretli na rokovaní,“ povedal vicežupan Ondrej Lunter.

TS: Lenka Štepáneková vedúca oddelenia komunikácie