• Ne. jan 29th, 2023

Repatrianti spoznajú Banskú Bystricu i Zvolen prostredníctvom darovaných fotokníh

ByIMG_1979

máj 6, 2020
Knihy. Foto: ilustračné

TS: „Za živa v Bystrici, po smrti v nebi“ – hovorí sa o Banskej Bystrici už od nepamäti. Pohľad na to, ako z neba vyzerá toto kráľovské mesto so slávnou baníckou minulosťou, obkolesené impozantnými horami, a prečo je Šikmá veža na vrchole námestia SNP šikmá, získajú repatrianti, ktorí sa aktuálne ocitli v karanténnom centre v Banskej Bystrici. To, a aj mnoho iného, zistia ľudia s cestovateľkou anamnézou, ubytovaní v priestoroch stredoškolského internátu v Banskej Bystrici na Havranskom, po zhliadnutí publikácie – Banská Bystrica z neba. Fotokniha o srdci Slovenska je súčasťou unikátnej edície leteckých kníh – Slovensko z neba a centru ju 7. mája 2020, v počte kusov 50, daruje Vydavateľstvo CBS spol, s.r.o.

Ďalších 140 kusov tejto unikátnej publikácie poputuje ako dar v tento deň aj do karanténneho centra v Banskej Bystrici na Ul. Tajovského, ktoré je prioritne určené pre zamestnancov a rodinných príslušníkov ľudí „v prvej línii“. „Touto našou aktivitou by sme radi spríjemnili repatriantom ich pobyt v karanténe. Knihy však chceme podarovať aj dobrovoľníkom a ostatnému personálu slúžiacemu v karanténnych centrách, ako aj zdravotníkom, hasičom či vojakom, ktorí sa tiež môžu ocitnúť v karanténnych centrách,“ hovorí riaditeľ vydavateľstva Milan Paprčka.

Nahliadnuť z vtáčej perspektívy do srdca Podpoľania, t.j. mesta Detva, kráľovského Zvolena, Zvolenského zámku, Pustého hradu, Látok, Detvianskej Huty, Očovej, zámku Vígľaš, kaštieľa Ostrolúckych na Ostrej Lúke, kúpeľných miest Sliač i Kováčová budú môcť zamestnanci a rodinní príslušníci ľudí „v prvej línii“, ktorí sa ocitnú v karanténnom centre vo Zvolene. „Pre karanténne centrum nachádzajúce sa v priestoroch Školského internátu pri SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene sme vyčlenili ako dar 140 kusov publikácie – Podpoľanie z neba,“ informuje pilot Milan Paprčka.

Vydavateľstvo chce podľa slov jeho riaditeľa touto činnosťou prispieť i k rozvoju nateraz stagnujúcemu odvetviu – turizmu. „Čitatelia, po zalistovaní v našich fotoknihách – Banská Bystrica z neba a Podpoľanie z neba, či už počas pobytu v karanténnom centre, alebo v prípade obslužného personálu a dobrovoľníkov vo voľnom čase, spoznajú srdce Slovenska tak i krásy Podpoľania, ako by ich zo zeme nikdy nevideli. Verím, že ich to nadchne natoľko, že tento región budú chcieť prísť navštíviť aj osobne, čím dopomôžu k rozvoju cestovného ruchu,“ dodáva.

Zaujímavú aktivitu vydavateľstva privítal aj Úrad BBSK. „Sme vydavateľstvu vďační za oslovenie a veríme, že výsledkom nášho spoločného úsilia bude nielen spríjemnenie pobytu repatriantov, ako aj zamestnancov a rodinných príslušníkov ľudí „ v prvej línii“, ktorí sa ocitnú v karanténnych centrách, ale následne tiež podpora rozvoja turizmu,“ hovorí Katarína Pšenáková, koordinátorka registrácie do karanténnych centier v gescii BBSK.

Celkovo pre karanténne centrá po celom Slovensku vyčlenilo vydavateľstvo viac ako 9500 kníh. Doteraz odovzdalo 120 kníh karanténnemu centru v Rimavskej Sobote, 500 centrám nachádzajúcim sa v Trnavskom a 600 v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Tlačovú správu z odovzdania kníh v Rimavskej Sobote, Trnave, Pezinku i Bratislave nájdete tu

TS: Mgr. Lucia Lalíková