• Ne. jan 29th, 2023

Nedostatok pohybu ničí deťom zdravie

Mgr. Soňa Melichová. Foto: zdroj TS

TS: V Nemocnici AGEL Zvolen, na Fyziatricko – rehabilitačnom oddelení prichádzajú fyzioterapeutky do kontaktu okrem dospelých, aj s detskými pacientmi. Hoci by sa mohlo zdať, že pandemické opatrenia a z nich vyplývajúce dlhodobé, nútené prázdniny prinesú deťom radosť – u väčšiny sa tak nestalo a on-line vyučovanie, obmedzenie pohybu a sociálnych kontaktov priniesli svoje neželané ovocie. Jedným z nich je slabá kondícia, horšie držanie tela a s tým súvisiace problémy s pohybovým aparátom, ktoré sa posledné mesiace u detí vyskytujú vo vysokom percente. Nielen o týchto problémoch sme sa porozprávali s vedúcou fyzioterapeutkou z Fyziatricko – rehabilitačného oddelenia zvolenskej nemocnice, Mgr. Soňou Melichovou.

Aká veková kategória detí spadá do Vašej pôsobnosti?

Momentálne pracujeme s deťmi od troch rokov.

Aké najčastejšie problémy sa u detí vyskytujú?

Deti navštevujú naše oddelenie najčastejšie pre chybné držanie tela, skoliózy a s tým súvisiace bolesti chrbtice alebo aj deformity. Pre plochonožie, rôzne úrazy pohybového aparátu, v menšej miere neurologické diagnózy.

Aké metódy liečby využívate?

Voľbu vhodnej terapie indikuje lekár podľa vyšetrenia pacienta. Najčastejšie sú to metódy kinezioterapie – liečebná telesná výchova, ale aj kombinácie s elektroliečbou, magnetom, laserom, parafínom.

Mal lockdown vplyv aj na zdravie detí? A čo držanie tela, chrbtice?

Myslím, že áno, a to najmä tým, že pravidelné pohybové aktivity detí boli zrušené (rôzne záujmové krúžky, tréningy) a pasívny čas sedenia sa u viacerých detí zvýšil aj vplyvom online vyučovania. Pozorujeme vo väčšej miere oslabenie svalstva, ale aj pokles celkovej kondície u detí.

Dávate rady ako by mali deti cvičiť aj doma?

Áno, nielen detských pacientov sa snažíme naučiť cvičiť aj v domácom prostredí. Bez takejto spolupráce by terapia nemala požadovaný efekt.

Je detí so skoliózami viac? Ak áno – je to spôsobené práve tým, že sa deti hýbu menej a viac času trávia pri počítačoch a mobilných telefónoch?

Takáto pohybová inaktivita nie je hlavnou príčinou vzniku skolióz u detí, ale má vplyv na zhoršenie už vzniknutých skolióz. Inaktivita ovplyvňuje najmä spomínané chybné držanie tela, oslabenie svalstva, vznik nesprávnych pohybových stereotypov a s tým súvisiace bolesti chrbtice. Neevidujeme zvýšený počet detí so skoliózou na našom oddelení oproti minulým rokom.

Čo by ste poradili rodičom detí. Aký pohyb, cviky – čomu sa venovať pre správny a zdravý vývoj chrbtice?

Odsledovať pohybový režim dieťaťa, koľko času cez deň sa aktívne hýbe a koľko trávi pasívne. Pohybový režim by mal byť rovnomerný, nie nárazový ako napríklad len cez víkendy. Nejedná sa len o organizované športové aktivity, ale aj voľnočasové spontánne aktivity detí, napríklad rôzne hry s kamarátmi, bicyklovanie, korčuľovanie, behanie, samotné prechádzky napríklad do a zo školy. Dieťa by malo vykonávať pohybovú aktivitu minimálne 1,5 hodín denne podľa vekovej kategórie, čím mladšie tým viac. V rámci možností rodičov je vhodné tráviť s deťmi voľný čas aktívne, obľúbené a vhodné aj pre posilnenie chrbtice sú lanové parky, detské lezecké steny, plávanie, veslovanie, tanec.

A v čom robia rodičia chyby?

Čo sa týka neúmyselných chýb rodičov vzhľadom k pohybovému aparátu detí je to najmä v období batoľaťa, čo môže mať následky v neskoršom veku. Ide napríklad o predčasné posadzovanie bábätiek alebo podkladanie chrbátikov v sede (dieťa sa naučí samo si sadnúť, súvisí to s vývinom CNS). Podobne tiež predčasné „chodenie“ bábätiek, stavanie na nôžky, neťahať ho za ruky pri chôdzi (môžu sa preťažovať bedrové kĺby alebo krížová chrbtica, ramená). Ďalej z pohľadu fyzioterapie určite neodporúčam používanie rôznych lokomočných pomôcok – chodítka („pavúky“). Dieťa sa v takýchto pomôckach nenaučí správne chodiť a nerovnomerne zaťažuje telo. U starších detí má význam zamerať sa na podmienky sedu pri pracovnom stolíku (správna výška stola, stoličky, natočenie monitora), podmienky spánku (kvalita matraca, vankúša) a eliminácia spomínanej neaktivity motiváciou k pohybu zo strany rodiča. Negatívne na detské chrbtice pôsobia aj ťažké školské tašky, nedostatočný počet hodín telesnej výchovy, výška lavíc a stoličiek v škole, čo je z pozície rodiča ťažké ovplyvniť.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková

Hovorkyňa skupiny AGEL SK