• Ut. dec 6th, 2022

Župa bude spolupracovať s Asociáciou subjektov sociálnej ekonomiky

ByIMG_1979

júl 23, 2020
Počas rokovania. Foto: zdroj TS

TS: Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter a predseda Asociácie subjektov sociálnej ekonomiky Ivan Mako dnes podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci. To má prispieť aj k lepšej vyjednávacej pozícii smerom k ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podpisom memoranda dnes na pôde Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja začala oficiálna spolupráca medzi župou a Asociáciou subjektov sociálnej ekonomiky. Tá v súčasnosti združuje 43 sociálnych podnikov z celého Slovenska a je jediným takýmto subjektom akreditovaným na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny v súlade so zákonom o sociálnej ekonomike.

„Sme prvým spomedzi samosprávnych krajov, ktorý takéto memorandum podpísal. Veľmi sa tomu teším, pretože náš kraj patrí k lídrom v oblasti sociálneho podnikania. Okrem toho, že sami máme zaregistrované dva sociálne podniky a registráciu tretieho pripravujeme, naši odborníci tiež poskytujú poradenstvo mestám, obciam a ďalším subjektom, ktoré majú o rozbeh sociálneho podniku záujem,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Hlavnou myšlienkou sociálnych podnikov je vrátiť na trh práce ľudí, ktorí sú sociálne znevýhodnení či stratili pracovné návyky. Práve sociálne podniky majú potenciál zlepšiť ich ekonomickú a sociálnu silu a v nadväznosti na to i rozvíjať región.

„Asociácia subjektov sociálnej ekonomiky je ako strešná organizácia akceptovaná ministerstvom práce a má možnosť iniciovať rokovania, napríklad ohľadom finančných tokov, podpory sociálneho podnikania či legislatívnych zmien. Od spolupráce si sľubujeme lepšiu vyjednávaciu pozíciu smerom k ministerstvu i dotiahnutie viacerých dôležitých agend,“ povedal Milan Vaňo, špecialista na sociálnu ekonomiku Rozvojovej agentúry BBSK.

Na čele Asociácie stojí Ivan Mako, ktorý prevádzkuje sociálny podnik – práčovňu WASCO vo Valaskej, už od roku 2014. „Nakoľko v tejto oblasti rozvíjame aktivity už niekoľko rokov, vnímali sme potrebu vzniku organizácie, ktorá by sociálne podniky na Slovensku zastrešila. Asociácia subjektov sociálnej ekonomiky vznikla v roku 2019 a jej ambíciou je prispieť k vytvoreniu stabilných a udržateľných podmienok pre fungovanie sociálnych podnikov v krajine,“ povedal Ivan Mako.

V memorande sa BBSK a Asociácia zaviazali nielen koordinovať svoj postup a jednotne presadzovať spoločné záujmy, ale tiež spolupracovať pri organizovaní podujatí, projektov a prieskumov či využívať obchodnú spoluprácu medzi jednotlivými členmi Asociácie.

Banskobystrický samosprávny kraj má v súčasnosti dva registrované sociálne podniky – Rozvojové služby BBSK, ktorý sa zameriava na stavebníctvo a Agro – drevinový sociálny podnik so zameraním na poľnohospodárstvo. Na registráciu ako sociálny podnik sa pripravuje aj Agentúra práce BBSK ktorá už úspešne funguje v regióne Novohradu.

Fotogaléria

TS: Lenka Štepáneková – vedúca oddelenia komunikácie