• Ne. feb 5th, 2023

Zvolenská nemocnica bude mať nový prístroj CT

Toto CT bude minulosťou, nahradí ho nové. Foto: zdroj TS

TS: Nemocnica AGEL Zvolen začne od pondelka, 3. augusta, výmenu počítačového tomografu, teda CT prístroja. Táto novinka prinesie počas nasledujúcich dvoch mesiacov určité obmedzenia, avšak v konečnom dôsledku nový prístroj bude pre pacientov aj personál veľkým prínosom.

Z dôvodu výmeny CT prístroja bude vo zvolenskej nemocnici odstávka tohto pracoviska približne dva mesiace. ,,Našou snahou je, aby tieto práce minimálne ovplyvnili lôžkovú zdravotnú starostlivosť, preto sme požiadali blízke pracoviská o spoluprácu. Hospitalizovaní pacienti budú na vyšetrenie prevážaní,“ hovorí Ing. Ľudmila Veselá, MBA, riaditeľka Nemocnice AGEL Zvolen.

Úpravy CT pracoviska sú realizované v rámci výstavby a rekonštrukcie priestorov pri vytváraní centralizovaného urgentného príjmu pod názvom „Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti“. Počas odstávky je nutná demontáž existujúceho CT prístroja a rôzne stavebné úpravy, ako aj zväčšenie priestoru čakárne, čím sa zvýši komfort pacientov.

Pozitívami nového počítačového tomografu sú kvalitnejší, ostrejší obraz a kvalitnejšia diagnostika či zníženie radiačnej záťaže pre pacienta o 20 až 30 %. Ďalej nové CT umožní vyšetrenie perfúzie mozgu s kvantitatívnym hodnotením diagnostík ischemickej cievnej mozgovej príhody, cievnu analýzu s vyhodnotením stenóz a aneuryziem s automatickým odstránením kostných štruktúr, ako aj vyšetrenie pomocou virtuálnej kolonoskopie s vyhľadávaním polypov. „Výmena CT prístroja nám umožní zvýšiť kvalitu liečebnej starostlivosti. Jeho hlavnou prednosťou je špičková kvalita vyhotovených snímkov a aj rýchlejšie vyšetrenie. Prístroj a jeho modulárne nastavenie sme s lekármi nášho oddelenia vyberali s ohľadom na spektrum poskytovanej starostlivosti a samozrejme s výhľadom do budúcnosti,“ hovorí MUDr. Valentína Rusenková, primárka rádiológie.

Nový CT prístroj bude súčasťou centralizovaného urgentného príjmu aj s novým RTG pracoviskom a sonografiou. Cena nového CT prístroja je 371.200 Eur s DPH. Rekonštrukčné práce sú financované nenávratným finančným príspevkom z Integrovaného regionálneho operačného programu. Na zvolenskej rádiológii zrealizujú približne 40 CT vyšetrení denne.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková – Hovorkyňa skupiny AGEL SK. Foto: zdroj TS