• Ut. feb 7th, 2023

Ministerstvo školstva plánuje zmeny v regionálnej školskej politike

ByIMG_1979

aug 18, 2020
Branislav Gröhling. Foto: zdroj TS

TS: Branislav Gröhling, minister školstva dnes navštívil Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja. Témou rokovania s vedením župy bola najmä podpora regionálnej školskej politiky či financovanie.

Samosprávne kraje by v budúcnosti mohli dostať financie nad rámec normatívu na žiaka, ktoré by využili na podporu nedostatkových školských odborov a profesií. Zhodli sa na tom minister školstva Branislav Gröhling a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter po spoločnom rokovaní na Úrade BBSK.

„Myslím si, že je to rozumný nápad, pretože ministerstvo nevie povedať, toto sú odbory, ktoré sú nad rámec a toto sú odbory, ktoré sú nedostatkové. Túto právomoc by mali mať župy ako zriaďovatelia, ktorí najlepšie poznajú svoj región. Takto by vedeli rozvíjať regionálnu školskú politiku,“ priblížil Gröhling.

Pre ministerstvo bude podľa jeho slov v budúcom školskom roku nosnou témou práve podpora regionálnej školskej politiky. Zámerom je postupne presúvať kompetencie na samosprávy, aby tie rozhodovali, kam ich školy budú smerovať. Inšpirovať sa v tomto chce rezort školstva aj od BBSK. „Banskobystrický samosprávny kraj už v tomto robí reálne kroky,“ dodal minister školstva.

Predseda BBSK Ján Lunter sa poďakoval ministrovi za to, že prišiel do regiónu a že aktívne diskutuje aj so samosprávami. „Je dôležité aby stredný článok riadenia mal kontakt s vládou a aby vláda vedela, čo sa v regiónoch deje,“ zdôraznil Lunter. Cieľom BBSK v oblasti školstva je podľa neho uplatniteľnosť študentov a zastavenie odchodu absolventov z kraja.

Ministrovi zároveň predstavil aktivity, ktoré za posledné obdobie župa v oblasti školstva uskutočnila. Ide najmä o projekt Banskobystrická malá školská reforma, ktorá sa na území kraja uskutočnila v školských rokoch 2018/2019 a 2019/2020. Na 15 školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK sa vyučovali voliteľné predmety Informatika – programovanie aplikácie pre Android a Biológia – analýza DNA odborníkmi z praxe.

Župan predstavil aj projekt iniciatívy Catching up Regions – Moderný regionálny vzdelávací priestor BBSK, ktorého cieľom je vytvoriť na území Banskobystrického samosprávneho kraja moderný, dostupný a flexibilný regionálny vzdelávací priestor v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

V školskom roku 2019/2020 je BBSK zriaďovateľom 59 škôl a 3 školských zariadení. Župa tento rok na školstvo vyčlenila sumu takmer 75 miliónov eur.

TS: Marek Mačica referent oddelenia komunikácie BBSK. Foto: zdroj TS