• St. mar 22nd, 2023

Vo Zvolene sa darí znižovať počet voľne pohodených injekčných striekačiek

ByIMG_1979

aug 17, 2020 ,
Nádoba Fixpoint. Foto: archív Združenie STORM.

TS: Vďaka projektu Bezpečne v komunite Zvolen sa za šesť mesiacov podarilo zlikvidovať 184 použitých injekčných striekačiek. Obyvatelia mesta vložili striekačky do bezpečnostnej nádoby FIXPOINT, alebo ich voľne pohodené našla pracovníčka projektu. V meste sa tak darí znižovať dopady drogovej scény na verejný priestor.

Združenie STORM na podnet mesta Zvolen osadilo bezpečnostnú nádobu FIXPOINT, ktorá slúži na zber injekčných striekačiek. Začiatkom roku spustilo projekt Bezpečne v komunite Zvolen. Zámerom projektu je predovšetkým ochrana zdravia obyvateľov a návštevníkov mesta Zvolen prostredníctvom bezpečnej likvidácie injekčných striekačiek a zníženie rizika prenosu infekčných ochorení pri náhodnom poranení.

Z celkového počtu 182 zlikvidovaných injekčných striekačiek pochádzalo 113 z bezpečnostnej nádoby FIXPOINT, 69 injekčných striekačiek našla pracovníčka pričom 14 injekčných striekačiek zozbierala na podnet obyvateľov mesta.

,,Každý obyvateľ, ktorý nájde injekčnú striekačku, môže k jej bezpečnému odstráneniu využiť FIXPOINT, napriek tomu odporúčame všetkým obyvateľom aby nás v takomto prípade kontaktovali a my ju následne bezpečne zlikvidujeme. Obyvatelia môžu nahlásiť nález injekčnej striekačky telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom skupiny na sociálnej sieti Facebook,” upozorňuje Jombíková Janáková, pracovníčka Združenia STORM.

Združenie STORM pôsobí už 18 rokov v oblasti sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Na základe nízkoprahových princípov sa venuje prevencii rizikového správania rôznych cieľových skupín v zmysle filozofie znižovania škôd. Pracuje predovšetkým s užívateľmi drog, osobami pracujúcimi v sex-biznise a deťmi a mládežou na úrovni primárnej a sekundárnej prevencie.

Viac informácií o projekte: FB: Bezpečne v komunite Zvolen

TS: Michaela Jombíková Janáková. Foto: archív Združenie STORM.