• St. mar 22nd, 2023

Ďalšia diskusia „Zvolen NAHLAS“ bude o ochrane životného prostredia a aktívnych deťoch a mladých ľuďoch

ByIMG_1979

feb 13, 2021
Foto: ilustračné.

TS: Jedenásť školských tímov, z toho sedem zo stredoslovenského regiónu, sa nedávno stalo súčasťou globálneho vzdelávacieho programu Roots & Shoots založeného britskou prírodovedkyňou Jane Goodall. Program, do ktorého je zapojených viac ako 100 krajín, priniesla na Slovensko pred piatimi rokmi nadácia Green Foundation. Nedávno sa jej regionálnym partnerom pre stredné Slovensko stalo Združenie Slatinka. O aktivitách programu slatinkári chystajú 18. 2. 2021 diskusiu v rámci cyklu ZVOLEN NAHLAS a to priamo s deťmi zo ZŠ J. Drdoša vo Vígľaši, ktoré sa programu zúčastnili.

V cykle diskusií Zvolen NAHLAS diskutujú pozvaní odborníci o aktuálnych problémoch životného prostredia nášho regiónu, hľadajú ich riešenia a odporúčajú konkrétne opatrenia. V roku 2021 prešli diskusie do online prostredia, nahrávajú sa v miestnom klube Wake-up a organizátor – Združenie Slatinka, sa sústreďuje na pozývanie mladých odborníkov a aktivitistov.

Najbližšia diskusia bude 18. 2. 2021 o 18,00 hod. na FB Združenia Slatinka a klubu Wake-up. Jej témou bude otázka, či deti a mladých ľudí zaujíma ochrana životného prostredia a hosťami deti – účastníci programu Roots & Shoots zo základnej školy vo Vígľaši. Moderátorom diskusie bude Martin Tóčik zo Združenia Slatinka, ktorý pred mesiacom odpovedal ako hosť na otázky týkajúce sa dopadov klimatickej zmeny na mesto Zvolen. Školáci zasa budú v marci moderátormi ďalšej diskusie s Andreou Uherkovou z CEEV Živica.

„Cieľom programu Roots & Shoots je podnecovať záujem mladých ľudí o problémy svojho okolia a viesť ich k tzv. súcitnému líderstvu. Program umožňuje žiakom získavať povedomie o aktuálnych problémoch daného miesta, kde žijú a rozvíjať potrebné kompetencie, nevyhnutné pre ich riešenie.“ vysvetľuje Martin Tóčik zo Združenia Slatinka, ktorý pôsobí ako regionálny koordinátor Roots & Shoots.

Po prípravnej fáze na jeseň 2020 sa nedávno žiaci na vybraných školách v banskobystrickom regióne pustili do mapovania problémov svojich komunít. Cieľom bolo vybrať vhodné témy pre svoje malé komunitné projekty, na ktorých realizáciu poskytne Green Foundation, okrem vzdelávania mladých ľudí a ich pedagógov, aj malý grant vo výške 400 €.

„Malé projekty v prospech miestnych komunít by mali byť hotové do júna 2021, kedy ich výsledky autori predstavia na záverečnej celoslovenskej konferencii. Samozrejme, bude záležať na obmedzeniach kvôli covid-19, či stihnú pred letom všetko, čo si naplánovali. Školáci zo základnej školy Nám. Mládeže vo Zvolene chcú napríklad vylepšiť stav verejnosťou veľmi využívanej zastávky hromadnej dopravy na ul. Štúra na sídlisku Západ. Mladí ľudia zo Sliača chystajú zlepšenie čistoty okolia Rodinnej cestičky, ktorú budú pravidelne čistiť. V Očovej zas pripravujú úpravu okolia obľúbeného rybníka a zvolenskí gymnazisti sa rozhodli pomáhať zvolenskej karanténnej stanici.“ vymenúva Tóčik.

V diskusii Zvolen NAHLAS sa bude Martin Tóčik rozprávať so zástupcami miestnej skupiny žiakov zo ZŠ vo Vígľaši, ktorí už svoj projekt ukončili. Čo sa pri ňom naučili a či aktívne deti a mladí ľudia zachránia Zem, budú hovoriť vo štvrtok 18. februára 2021, aby inšpirovali aj ďalších pedagógov a žiakov zapojiť sa do programu v budúcom ročníku od jesene 2021. Kontaktná osoba: Martin Tóčik, Združenie Slatinka, slatinka@changenet.sk, 0908 855 405

Viac informácií o cykle diskusií Zvolen NAHLAS nájdete na Zvolen nahlas

Viac informácií o programe v regióne stredného Slovenska nájdete na Globálne vzdelávanie Roots&Shoots

Čo je Roots & Shoots

Roots & Shoots je globálny vzdelávací program britskej prírodovedkyne Jane Goodall. V súčasnosti je do neho zapojených viac ako 100 krajín. Nadácia Green Foundation priniesla tento program na Slovensku v roku 2016. Ide o medzinárodný vzdelávací program, ktorý založila Dr. Jane Goodall. Prostredníctvom príbehu Dr. Jane Goodall a ďalších vybraných osobností verejného života sa žiaci postupne dostávajú do kontextu udržateľného rozvoja. Diskutujú o súčasných výzvach spoločnosti, mapujú problémy lokality a realizujú dotazníkové prieskumy na základe ktorých vyberajú adekvátne témy pre svoje projekty. Celkový proces výučby prebieha v rámci tímovej spolupráce žiakov s podporou učiteľov a miestnej komunity (rodičia, knižnice, kluby dôchodcov, rozličné spolky, firmy a pod.). Dôležitou súčasťou prípravy a realizácie žiackych projektov sú taktiež miestne samosprávy, ktoré žiakom poskytujú spätnú väzbu, úradné povolenia a aj materiálnu alebo finančnú podporu.

Kto je Jane Goodall?

Dr. Jane Goodall, je celosvetovo uznávaná vedkyňa, primatologička, posolkyňa mieru OSN, dáma Britského impéria, držiteľka rádu Čestnej légie, ochrankyňa prírody a životného prostredia. V máji 2016 poctila svojou návštevou Slovensko, aby prezentovala ekologické, environmentálne, sociálne výzvy a posolstvá, ktoré šíri po celom svete. Na svojich cestách je 300 dní v roku. Stretáva sa s expertmi, politikmi, environmentalistami, ekológmi, mladou generáciou, širokou verejnosťou s cieľom hľadať riešenia, viesť konštruktívne dialógy a podporovať tak komunitné projekty pre udržateľný rozvoj. Vo vzdelávacom programe Roots & Shoots prináša mladým ľuďom svoju filozofiu, inšpirácie, ako aj praktické nástroje pre pozitívnu zmenu života na Zemi. Tento Globálny vzdelávací program umožňuje žiakom spoznávať a riešiť aktuálne problémy svojej obci či meste, sa vďaka nadácii Green Foundation podarilo dostať aj do slovenských škôl. Víziou programu je vychovávať z mladých ľudí tzv. súcitných lídrov, schopných prinášať pozitívne zmeny pre životné prostredie a spoločnosť, v súlade s trvalou udržateľnosťou.