• Ut. feb 7th, 2023

Aj do Zvolena prichádzajú zdieľané kolobežky

ByIMG_1979

jún 30, 2021
Bolt kolobežka na Margočinke. Foto: IMG_1979

TS: Záujem o prevádzkovanie služby v súvislosti s presunom prostredníctvom platených elektrokolobežiek ohlásila prednedávnom súkromná spoločnosť Bolt. Mesto víta rozšírenie možností cestovania pre svojich obyvateľov, zároveň nabáda na opatrnosť.

Práve v záujme bezpečnosti stanovilo hneď niekoľko podmienok. Prvou je obmedzenie rýchlosti e-kolobežiek po celej dĺžke námestia, pričom do priestorov pešej zóny nebude možné na nich vstúpiť vôbec. „Naša pešia zóna je stále neprístupná aj pre cyklistov, z tohto dôvodu je nelogické, aby bolo možné voziť sa na nej e-kolobežkou. Záujemcovia však môžu použiť cyklopruh vedúci pozdĺž námestia. Rýchlosť sme však požiadali obmedziť, nakoľko chceme čo najviac chrániť našich obyvateľov. E-kolobežky budú mať zakázaný vstup aj do priestoru Trhovej ulice a tiež parkov Ľ. Štúra v centre mesta, Š. Višňovského pri železničnej stanici a J. D. Matejovie na Zlatom potoku,“ uviedol hovorca mesta Martin Svatuška.

Pripomína aj požiadavku zo strany mesta na pravidelné kontroly a údržbu kolobežiek, keďže to môže tiež významne prispieť k bezpečnosti pre ich používateľov. Rovnako tak mesto požiadalo zástupcov spoločnosti prevádzkujúcej službu e-kolobežiek o informovanosť verejnosti ohľadne bezpečnej jazdy. Spoločnosť Bolt prisľúbila vyjsť mestu v ústrety v týchto, aj v ďalších otázkach. „Za obzvlášť cenné považujeme napríklad sprístupnenie informácií zo strany spoločnosti za účelom zlepšovania mobility v našom meste,“ dodal Svatuška.

Možnosť zdieľania elektrokolobežiek je novinkou, ktorá môže výrazne uľahčiť presun obyvateľov po meste, na druhej strane je ťažké predvídať všetky prípadné situácie. Aj preto mesto ako príslušný cestný správny orgán vo svojom stanovisku uvádza, že si vyhradzuje právo na doplnenie alebo zmenu podmienok a požiadaviek počas prevádzkovania služby – ak sa napríklad zistia nedostatky, alebo ak si to vyžiada bezpečnosť či plynulosť cestnej premávky.

Elektrokolobežky je možné odomknúť a následne používať prostredníctvom príslušnej mobilnej aplikácie. Ich maximálna rýchlosť je 25 km/h. Každý večer ich zamestnanci

spoločnosti zozbierajú, nechajú cez noc nabiť, aby ich ráno rozmiestnili na jednotlivé stanoviská, ktoré je možné nájsť v samotnej aplikácii.

TS: PhDr. Martin Svatuška – hovorca mesta. Foto: IMG_1979