• St. dec 6th, 2023

V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra sa bude konať Noc v knižnici

Autor IMG_1979

sep 12, 2021
Mylujem knihu.

TS: V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, Zvolen sa 24. septembra 2021 od 16.30 uskutoční zmes podujatí pod názvom Noc v knižnici.

Noc v knižnici je nové podujatie organizované vo všetkých regionálnych knižniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a jeho cieľom je prezentovať knižnice verejnosti ako miesta otvorené pre priateľské stretnutia jednotlivcov, miestnych komunít i pre organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí.

V Krajskej knižnici Ľ. Štúra je na piatok 24.9.2021 v popoludňajších a večerných hodinách pripravený bohatý kultúrny program, ktorého sa verejnosť môže zúčastniť zadarmo. Tvoria ho aktivity pre deti a dospelých. Tvorivé inšpirácie pre deti sa začnú hneď popoludní a budú nimi kreatívne dielne s ukážkami výroby odznakov, servítkovanie a premeny starých kníh. O 16.30 hod. sa začnú Rozprávkové dobrosvety a ukážky bábok Zuzany Almáši Koreňovej, neskôr večer sa uskutočnia zábavné hry a pre odvážnych sú určené strašidelné rozprávky. Program pre dospelých tvoria najmä literárne besedy so zvolenskými autormi – Júliou Zlúkyovou a Ondrejom Kalamárom i stretnutie s obľúbenými slovenskými spisovateľkami – Petrou Nagyovou Džerengovou a Michaelou Ellou Hajdukovou. Prestávky medzi besedami oživí Nočné hudobné osvieženie v podaní živej kapely. Na záver večera je pre účastníkov pripravené losovanie tomboly o zaujímavé ceny.

Program podujatia Noc v knižnici 24.9.2021:

Pre dospelých:

  • 16.00 hod. Remeselnícky dom, príbeh budovy – odhalenie tajomstiev budovy dnešnej krajskej knižnice s bibliografkou Mgr. Elenou Matiskovou, ktorá jej históriu spracovala aj v rovnomennej knihe.
  • 16.30. hod. Fantasy, môj obľúbený žáner. Prezentácia mladej autorky Júlie Zlúkyovej zo Zvolena. Júlia je študentkou piateho ročníka bilingválneho štúdia na Gymnáziu J.G. Tajovského v Banskej Bystrici, so zameraním na francúzsky jazyk. Venuje sa písaniu fantasy príbehov, ktoré sú v súčasnosti čitateľsky mimoriadne obľúbené. Jej literárnou prvotinou je kniha Dcéra vlkov, ktorú verejnosti predstavila v minulom roku a v súčasnosti pripravuje ďalšiu knihu na vydanie. Autorka sa zúčastňuje olympiád v predmete slovenský jazyk a literatúra, píše poéziu a zúčastňuje sa tvorivých literárnych workshopov pre začínajúcich autorov.
  • 18.00 hod. Slovenské romány pre ženy. Beseda s obľúbenými autorkami príbehov o ženách a pre ženy, Michaelou Ellou Hajdukovou a Petrou Nagyovou Džerengovou. Knihy oboch autoriek patria v knižnici medzi tie najobľúbenejšie. Román Petry Nagyovej Džerengovej Ženy nášho rodu sa v prvom polroku 2021 stal v krajskej knižnici najčítanejšou e-knihou od slovenského autora a romány Michaely Elly Hajdukovej sú permanentne požičané, alebo rezervované. Besedu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako hlavný partner.
  • 19.30 hod. Jeden aforizmus prosím! Rozhovor so slovenským básnikom a tvorcom aforizmov, Ondrejom Kalamárom. Ondrej Kalamár je zvolenským čitateľom dobre známy ako básnik i autor vtipných aforizmov, sentencií a bonmotov. Zároveň je autorom scenára k filmu Voda, čo ma drží nad vodou, ktorý je o jeho priateľovi a básnikovi Jožovi Urbanovi. Ondrej Kalamár sa narodil vo Zvolene, kde dodnes žije a pracuje. Na podujatí v knižnici predstaví svoje najnovšie aforizmy a s divákmi sa podelí o zážitky so svojho literárneho života.
  • 21.00 hod. Nočné hudobné osvieženie. Známe melódie v podaní živej hudby zvolenských kapelníkov budú spríjemnením záveru celého podujatia Noc v knižnici.
  • 21.30 hod. Losovanie knižničnej tomboly.

Program pre deti:

  • 12.30 hod. Tvorivé inšpirácie. Kreatívne dielne pre deti a ich rodičov, v ktorých bude predstavený proces výroby odznakov na novo zakúpenom odznakovači a množstvo iných zaujímavých tvorivých dielní, ktoré pripravili pracovníci knižnice. V skorých popoludňajších hodinách sa podujatia budú môcť zúčastniť organizované skupiny žiakov a o 15.30 hod. rodičia s deťmi.
  • 16.30 hod. Rozprávkové dobrosvety. Zuzana Almáši Koreňová – autorka kníh pre deti a výrobkyňa bábok, ktoré liečia, predstaví deťom svoj fantastický svet. Pani Zuzana sa vlastnými slovami charakterizuje ako človek, ktorý vedie ľudí k osobnej slobode, aby sa stali tvorcami svojho života a mohli čerpať z nekonečného množstva príležitostí.
  • 18.00 hod. Pátranie v knihách Márie Ďuríčkovej. Hra, počas ktorej budú deti hľadať hrdinov z príbehov Márie Ďuríčkovej. Mária Ďuríčková, rodáčka z neďalekej Zvolenskej Slatiny, sa prostredníctvom svojich kníh prihovára už deťom mnohých generácií. Jej knihy Danka a Janka, Zemský kľúč, O Guľkovi Bombuľkovi a mnohé ďalšie sú dodnes obľúbené a pripravené hry tak deťom pomôžu k poznaniu jej ďalších literárnych postáv.
  • 19.30 hod. Rozprávky pod perinu. Príbehy, od ktorých ide mráz po chrbte, ale dobro zvíťazí nad zlom.

TS: Mgr. Zlatica Brodnianska.