• St. mar 22nd, 2023

Livestream koncertu „Vianoce u Gregora“ bude tretiu adventnú nedeľu

ByIMG_1979

dec 9, 2021
Vianoce u Gregora.

TS: V Divadle Jozefa Gregora Tajovského sa uskutoční 1. ročník benefičného koncertu pod názvom „Vianoce u Gregora“. Prvý ročník organizátori koncertu venujú pomoci a podpore pre Občianske združenie Návrat – Centrum Banská Bystrica. Celkový výťažok z finančnej podpory poputuje tomuto občianskemu združeniu venujúcemu sa návratu opustených detí do rodín. Kvôli pandemickej situácii sa tento rok koncert odohrá cez facebookovú stránku DJGT formou livestreamu. Napriek tomu, že sa diváci osobne nebudú môcť zúčastniť, môžu OZ Návrat finančne podporiť cez link, dostupný počas samotného livestreamu.

Účinkujúci umelci vystúpia na koncerte bez nároku na honorár. Všetky vyzbierané dobrovoľné príspevky od divákov koncertu budú odovzdané OZ Návrat. Účinkovať budú členovia umeleckého súboru DJGT Veronika Slamková, Ondřej Daniš, Juraj Smutný, Mária Knoppová, Jana Pilzová, Dominika Výrostek Misárová, Vladena Škorvagová. Zapoja sa aj ďalší talentovaní umelci z nášho regiónu – Anna Rejková, Štefan Lepieš, ženská spevácka skupina Hojana z Banskej Bystrice, študenti Akadémie umení v Banskej Bystrici a ďalší.

Sme si vedomí ťažkej situácie, ktorá na Slovensku vládne, no napriek tomu sú tu aj iné veci, potreby a ľudia, ktorí potrebujú našu podporu a záujem. Spojte sa s nami, aby sme spoločne pomohli a zároveň sa umelecky obohatili a potešili. „Vianoce u Gregora“ môžu, aj s vašou pomocou, prispieť k prežitiu skutočných Vianoc tých najzraniteľnejších.

Ďakujeme všetkým partnerom a spolupracovníkom.

Tešíme sa na vás v nedeľu 12.12.2021 o 16.00 hod. na livestreame na facebookovej stránke Divadla J. G. Tajovského. @djgtzvolen

Iniciátorkou myšlienky usporiadať benefičný koncert je herečka DJGT Katarína Rozkošová a Dana Karolová.

TS: DJGT Zvolen