• Pi. dec 1st, 2023

V Krajskej knižnici sa bude konať 17. ročník podujatia Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti

Autor IMG_1979

okt 24, 2022
Foto: ilu

TS: Podujatie má vo Zvolene dlhoročnú tradíciu, získalo si veľkú obľubu medzi širokou verejnosťou.

Hlavným organizátorom podujatia je Krajská knižnica Ľudovíta Štúra – zariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja, BONA FIDE Praha a Český spolok vo Zvolene.

Nad podujatím prevzal záštitu veľvyslanec Českej republiky na Slovensku Tomáš Tuhý.

Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti je zameraný na všetky vekové kategórie, veľmi pozitívny je vplyv na deti, lebo práve deti sú najviac otvorené novým kultúrnym hodnotám. Čítanie literatúry, návštevy výstav, divadelných predstavení v dnešnej pretechnizovanej dobe nie je preferované. A práve knihy, divadlo, výtvarné umenie a záujmová tvorba prinášajú kultúrne vyžitie a umelecké zážitky, ktorými sa formuje etická a spoločenská výchova, rozhľad i rozvoj osobnosti.

Hlavným cieľom podujatia je obohatenie kultúrneho života komunity, zachovanie českého kultúrneho dedičstva na Slovensku, rozvíjanie kultúrnych väzieb medzi národmi Čechov a Slovákov, ktoré boli v čase spoločného štátu prirodzené. Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti vytvára priaznivé podmienky pre prehlbovanie medzinárodných vzťahov, vzájomnú integritu, spoznávanie kultúrnych a umeleckých hodnôt.

Program prinesie divadelné predstavenia pre deti, literárno-hudobný večer v podaní českých umelcov, výstavu kníh, ilustrácií, prezentácie českých kníh, čítanie českých kníh v origináli, v slovenských prekladoch a tvorivé dielne.

Podujatia sú realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

31. 10. – 4. 11. 2022, 10.00 – 15.00 ČESKÁ LITERATÚRA PRE DETI výstava českých kníh pre deti spojená s tvorivými dielňami a besedami o príbuznosti českého a slovenského jazyka, Krajská knižnica Ľ. Štúra

 • 31. 10. – 30. 11. 2022, 10.00 – 15.00 – KAMARÁDI SEVDY KOVÁŘOVÉ výstava ilustrácií výtvarnej umelkyne Sevdy Kovářovej, Krajská knižnica Ľ. Štúra
 • 2. 11. 2022, 10.00 – ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI divadelné spracovanie rozprávky Františka Hrubína, Účinkujú: Krystyna Skalická a Renáta Kubišová Krajská knižnica Ľ. Štúra
 • 2. 11. 2022, 13.30 – VERNISÁŽ VÝSTAVY ČESKÝCH KNÍH PRE DETI – Krajská knižnica Ľ. Štúra
 • 2. 11. 2022, 14.00 – ROZPRÁVKY SÚ POHÁDKY NĚKDY I Z KUFŘÍKU – Účinkuje: Divadlo BONA FIDE, Krajská knižnica Ľ. Štúra
 • 3. 11. 2022, 10.00 – O MALENCE bábkové predstavenie, Účinkuje: Divadlo Krasohled – Krajská knižnica Ľ. Štúra
 • 3. 11. 2022, 10.00 DATEL A SLABIHOUDEK adaptácia knihy Daniela Rušara, Účinkuje: Martin Kollár, Základná škola, Nám. Mládeže, Zvolen
 • 3. 11. 2022, 14.00 – DATEL A SLABIHOUDEK adaptácia knihy Daniela Rušara Účinkuje: Martin Kollár Krajská knižnica Ľ. Štúra
 • 3. 11. 2022, 17.30 – KAMARÁDI SEVDY KOVÁŘOVÉ vernisáž výstavy ilustrácií – Krajská knižnica Ľ. Štúra
 • 3. 11. 2022, 18.00 – STÁLE SI ROZUMIEME… česko-slovenský literárno-hudobný večer Účinkujú: Krystyna Skalická, Renáta Kubišová, Martin Kollár, Ondřej Daniš, Terézia Králiková, Viera Kučerová Moderuje: Patrícia Pivolusková – Krajská knižnica Ľ. Štúra
 • 4. 11. 2022, 11.00 – KAMARÁDI literárny workshop o sile priateľstva Účinkujú: Martin Kollár a Patrícia Pivolusková, Krajská knižnica Ľ. Štúra
 • 4. 11. 2022, 10.00 – ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI divadelné spracovanie rozprávky Františka Hrubína, Účinkujú: Krystyna Skalická a Renáta Kubišová – Základná škola, M. Rázusa, Zvolen
 • 4.11.2022, 14.00 – JAN KOUTNÝ A JAN BEZROUK V ŠPORTOVOM DIANÍ ZVOLENA prednáška E. Matiskovej, ukončenie Týždňa česko-slovenskej vzájomnosti, Krajská knižnica Ľ. Štúra

TS: Mgr. Zlatica Brodnianska – Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Útvar knižnično-informačných služieb vedúca útvaru