• Pi. sep 22nd, 2023

V DJGT aj tento rok zažijeme čaro Vianoc u Gregora

Autor IMG_1979

dec 2, 2022 ,
Vianoce u Gregora.

TS. (Pred)vianočné obdobie sa už tradične spája okrem myšlienok na spoločné chvíle pokoja v rodinnom kruhu, aj s myšlienkami na podporu tých, ktorí od nás potrebujú symbolické podanie pomocnej ruky. Na to nezabúda ani Divadlo J. G. Tajovského, ktoré sa aj tento rok rozhodlo podporiť iniciatívu herečky Kataríny Rozkošovej vo forme benefičného podujatia Vianoce u Gregora.

Po úspešnom prvom ročníku, ktorého poslaním bolo podporiť občianske združenie Návrat, sa Vianoce u Gregora na javisko DJGT vracajú opäť.Už 18.decembra 2022 o 16-tej hodine privíta moderátorka Dana Karolová členov jeho umeleckého súboru, ale aj ďalších atraktívnych regionálnych umelcov a v neposlednom rade zástupcov združenia VIA ABA. Títo hostia sa prostredníctvom benefičného vianočného galakoncertu spoja, aby podporili finalizáciu význačného projektu Neviditeľní.

„Cieľom VIA ABA, o.z je podpora rodín s deťmi s diagnózou autizmu a šírenie informácií o aplikovanej Behaviorálnej analýze,” vysvetľuje herečka Katarína Rozkošová.

Práve touto formou sa jeho pracovníci usilujú o šírenie povedomia a komplexné zlepšenie starostlivosti o deti s poruchami autistického spektra. V terapeutických centrách vo Zvolene a Košiciach sa venujú vedeniu intenzívnych vzdelávacích programov, ktoré sú zamerané na rozvíjanie komunikácie, sociálnej interakcie a iných zručností týchto detí.”

Ako sami hovoria: „Autizmu sa hovorí “neviditeľný” postih. Človek, ktorý nepozná prejavy autizmu ho najmä u detí, na prvý pohľad nerozozná. Okolie často vníma takéto dieťa ako zdravé, len výchovne nezvládnuté. Namiesto podpory sa tak rodičia autistického dieťaťa stretávajú s nepríjemnými, odsudzujúcimi reakciami ostatných.”

Problém nedostatočnej osvety sa rozhodli riešiť práve realizáciou projektu s názvom Neviditeľní. Ide o sériu dokumentov, ktoré formou rozhovorov s rodičmi a odborníkmi, ktorí majú priame skúsenosti s deťmi s touto diagnózou, majú komunikovať so širokou verejnosťou jej existenciu, možné prejavy, formy pomoci a najmä kľúčovú včasnú intervenciu.

„Projektom Neviditeľní by sme chceli podporiť rozvoj povedomia o autizme a prispieť k odstráneniu stigmatizácie autizmu v našej spoločnosti.” vysvetľujú autorky projektu Zuzana Maštenová a Katarína Kočalková.

Na podujatí Vysvieťme Zvolen na modro autorky už v apríli tohto roka odprezentovali jeho prvú časť s podtitulom Autizmus – vznik, prejavy, fakty a mýty. V pláne je finalizácia ďalších šiestich pokračovaní. A práve na ich realizáciu a ďalšie šírenie bude venovaný výťažok z benefičného galakoncertu.

Vrámci programu VIANOCE U GREGORA sa môžete tešiť na vystúpenia Márie Knoppovej, Juraja Smutného, Michala Ďuriša, ale aj Terezy Kmotorkovej, Filipa Jekkela, Daniela Špinera, Mily Medvedovskej či Saxany Sapietovej.

„Príďte, prosím, a podporte svojou prítomnosťou spolu s nami krásnu vec. Má to zmysel. Tešíme sa na vás. “ pozýva divákov na Vianoce u Gregora iniciátorka a hlavná organizátorka K. Rozkošová.

Viac informácií o podujatí nájdete na podstránke Vianoce u Gregora a na FB stránke Vianoce u Gregora – oficiálna stránka.

TS: Ing. Gabriela Valentínyová – vedúca obchodno-marketingového odd.