• Pi. sep 22nd, 2023

21 nových stromov: vo Zvolene zazelenia jednu z vydláždených ulíc

Autor IMG_1979

dec 2, 2022

TS: Mesto reaguje na klimatickú krízu a stupňujúce sa letné horúčavy ďalšou výsadbou. Nové stromy pomôžu v budúcnosti spríjemniť svojim tieňom časť ulice Ľudovíta Štúra.

Ulica tvorí dôležitú spojnicu medzi centrom mesta a sídliskom Západ. Denne po nej prejdú stovky áut i chodcov. Z asfaltovej cesty, vydláždených chodníkov či z rozhorúčených fasád tamojších bytových domov pritom v lete sála značná horúčava. Inak príjemná, približne 20 minútová prechádzka medzi centrom mesta a sídliskom, sa v rozpálených letných dňoch mení na veľmi namáhavý peší presun. Mesto Zvolen, známe svojimi opatreniami voči dopadom klimatickej krízy, preto zareagovalo.

„21 úplne nových stromov sme v týchto dňoch vysadili v časti medzi ulicami J. Kráľa a Kimovská. Kvôli inžinierskym sieťam ťahaným popod chodníky ide v zásade o jediné miesto, kde to bolo možné,“ hovorí Jana Tlučáková, referentka pre zeleň zvolenského magistrátu a dodáva: „Jedná sa o liesku tureckú, ktorá je práve pre takéto prostredie vhodnou drevinou. V lete dobre odoláva suchu, v zime znáša aj zasolenie, ktoré je na dôležitej Štúrovej ulici používané kvôli nutnosti zabezpečiť zjazdnosť ciest a prechodnosť chodníkov. Stromy vytvoria potrebný tieň a zmenia mikroklímu ulice. Sú predsa len najefektívneším vodozádržným opatrením.“

Mesto okrem toho vysadilo stromoradie 15 stromov na Hronskej ulici pri gymnáziu a ďalších 88 stromov v rôznych ďalších lokalitách. Vo výsadbe bude pokračovať aj na jar. Nahradí aj poškodené a nebezpečné stromy, ktoré museli byť pred niekoľkými dňami odstránené na Námestí slobody.

Fotogaléria: Stromy na Ľudovíta Štúra Zvolen

TS: PhDr. Martin Svatuška – hovorca – Mesto Zvolen. Foto: Mesto Zvolen