• St. okt 4th, 2023

Zvolenská nemocnica zorganizovala v poradí už štvrtý ročník EXPY DAYS

Autor IMG_1979

jún 21, 2023 ,
EXPY DAYS. Foto. zdroj TS

TS: Na Slovensku sa čoraz viac priestoru venuje nielen diagnostike a liečbe, ale aj skúmaniu rôznych extrapyramídových ochorení. Centrum pre liečbu parkinsonizmu a extrapyramídových porúch Nemocnice AGEL Zvolen preto opakovane organizuje vzdelávacie aktivity pre lekárov s názvom EXPY DAYS, ktoré im poskytujú príležitosť pozrieť sa na tieto ochorenia zblízka a z novej perspektívy.

„Slovo ‚expy‘ je u nás v na Slovensku a v Čechách familiárne skrátený tvar pre extrapyramídové ochorenia ako je Parkinsonova choroba, rôzne typy trasu a iných mimovoľných porúch – chorea, dystónia, tiky, myoklonus. Edukačná aktivita s názvom EXPY DAYS je zameraná na podrobné štúdium týchto porúch. Je však realizovaná nie formou prednáškovou, ale výsostne klinickou, v prostredí extrapyramídovej ambulancie,“ vysvetľuje MUDr. Ján Necpál, organizátor a neurológ z ambulancie pre extrapyramídové poruchy. Počas EXPY DAYS má menšia skupina lekárov zaoberajúcich sa touto tematikou možnosť riešiť rozličné a väčšinou komplikované prípady priamo so samotnými pacientmi, čo je prínosné ako pre lekárov, tak i pre samotných pacientov.

V našich končinách ide o pomerne unikátny spôsob vzdelávania lekárov. Dvojdňový praktický kurz je nielen kreditovaný, ale ponúka účastníkom množstvo praktických tipov, trikov a algoritmov, ktoré využijú v každodennej praxi pri diagnostike a liečbe extrapyramídových porúch. „Prvý deň zvyčajne venujeme pacientom s parkinsonskými syndrómami a druhý deň pacientom s rozličnými hyperkinézami. Väčšinou ide o zriedkavejšie diagnózy, ktorých hlavnou charakteristikou sú rôzne vôľou nekontrolovateľné pohyby,“ dopĺňa MUDr. Necpál.

Tohtoročné EXPY DAYS sú v poradí už 4. úspešnou reprízou tohto podujatia, MUDr. Necpál však priznáva, že rok od roka táto akcia rastie na popularite. „Spočiatku bola aktivita len akýmsi pilotným kurzom pre pár lekárov a bola robená komorne, v malom. Každým rokom však pribúda počet účastníkov, celková kvalita odbornosti, ako aj možnosti zázemia, ktoré teraz poskytuje naše Centrum pre liečbu parkinsonizmu a extrapyramídových porúch. Akcia sa stáva obľúbeniu a prínosnou, čo nás veľmi teší a zároveň aj motivuje k ďalším ročníkom,“ uzatvára.

TS: Mgr. Martina Pavliková – Hovorkyňa AGEL SK. Foto: zdroj TS

Pridaj komentár