Arborétum Zvolen

Arborétum Borová hora je vedecko-pedagogickým pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene. Buduje sa od roku 1965 a má rozlohu takmer 50 ha. V celoslovenskom, ale aj európskom meradle je výnimočné tým, že sa na jeho ploche sústreďujú najmä pôvodné druhy drevín v individuálnej (vnútrodruhovej) a geografickej premenlivosti.