Reklamy

FS Borievka

Začiatky Folklórneho súboru Borievka siahajú do roku 1978, keď sa založil folklórny krúžok vtedajšej Leteckej fakulty Vysokej vojenskej leteckej školy SNP. Prvými členmi folklórneho krúžku boli študenti VVLŠ SNP. V roku 1980 sa vytvorila samospráva súboru prvé verejné vystúpenie súboru sa konalo 29. marca 1980 v rámci fakultného kola ZUČ. Od roku 1983 sa stali manželia Michal a Daniela Nogovci neoddeliteľ- nými tvárami a vedúcimi folklórneho súboru Borievka.

Kontakt: Krosnianska 53, 04022 Košice, e-mail: info@fsborievka.sk, web: www.fsborievka.sk