FS Borievka

Začiatky Folklórneho súboru Borievka siahajú do roku 1978, keď sa založil folklórny krúžok vtedajšej Leteckej fakulty Vysokej vojenskej leteckej školy SNP. Prvými členmi folklórneho krúžku boli študenti VVLŠ SNP. V roku 1980 sa vytvorila samospráva súboru prvé verejné vystúpenie súboru sa konalo 29. marca 1980 v rámci fakultného kola ZUČ. Od roku 1983 sa stali manželia Michal a Daniela Nogovci neoddeliteľ- nými tvárami a vedúcimi folklórneho súboru Borievka.

Kontakt: Krosnianska 53, 04022 Košice, e-mail: info@fsborievka.sk, web: www.fsborievka.sk