• So. dec 10th, 2022

Laureátom Akademického Zvolena 2022 sa stal UFS Mladosť

Laureátom Akademického Zvolena 2022 sa stal FS Mladosť. Foto: img_1979

Počas troch júlových dní od 5.7. do 7.7.2022 ožilo mesto Zvolen poriadnou porciou tanca, hudby a veselice vo folklórnom duchu. Zábava počas každého dňa gradovala ešte aj po programe v DJGT až do nasledujúceho dňa nielen pred Vysokoškolským študentským domovom Ľudovíta Štúra.

Toto a ešte podstatne viac sa dalo zažiť v rámci už 25. ročníka folklórneho festivalu Akademický Zvolen 2022, ktorý bol zakončený na pódiu zvolenského námestia. Samostatnou súčasťou tretieho dňa bol aj sprievod mestom, kde po celom námestí predviedli svoje tanečné choreografie pospolitému ľudu avšak túto veselicu prerušil dážď.

Organizačne bolo toto podujatie pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Technickej univerzity, mesta Zvolen a ďalších partnerov.

Riaditeľom festivalu bol doc. Ing. Branislav Olah, PhD., – prorektor TU vo Zvolene.

O Akademickom Zvolene

AZ sa koná každé dva roky, nakoľko sa strieda s Akademickou Nitrou a na záver festivalu si mestá vždy navzájom odovzdávajú pomyselné žezlo. Už viac ako 44 rokov sa každoročne stretávajú FS z vysokých škôl SR na tradičných festivalových prehliadkach, ktoré sú spestrené účasťou vysokoškolských folklórnych súborov zo zahraničia. Cieľom festivalu je rozvíjať lásku k národným tradíciám, konfrontovať výsledky záujmovej činnosti súborov, nadväzovať priateľstvá a v neposlednom rade obohacovať kultúrny život nášho regiónu o folklórne tradície z iných oblastí Slovenska, respektíve zo zahraničia.

Účinkujúce súbory – videá sú dostupné v prezentácii o súboroch (klik na názov súboru) 

 • BORIEVKA – Technická univerzita v Košiciach
 • EKONÓM – Ekonomická univerzita v Bratislave
 • GYMNIK – Univerzita Komenského v Bratislave
 • MLADOSŤ – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • POĽANA – Technická univerzita vo Zvolene
 • ZOBOR – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • IZVOR – Valjevo, Serbia
 • MIRCE ACEV – University Ss. Cyril and Methodius Skopje, Republic of North Macedonia
 • MUGURELUL – Student Folk Ensemble of Babes-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania
 • SONG AND DANCE ENSEMBLE SILESIANIE – University of Economics in Katowice, Poland
 • UOSINTA – Vilnius University Kaunas faculty Kaunas, Lithuania

Hodnotiaca komisia

 • PhDr. Jaroslav Černák
 • PhDr. Igor Danihel
 • PhDr. Zuzana Drugdová
 • Mrg. Art. Lenka Šutorová-Konečná, ArtD.
 • Mrg. Art. Štefan Zima

Moderovali 

 • Veronika Paulovičová – DJGT

Na záver galaprogramu sa konalo slávnostné vyhodnotenie Akademického Zvolena 2022 v rôznych kategóriách. Najcennejšou trofejou je fujara, ktorú získal a Laureátom 25. ročníka sa stal vysokoškolský súbor Mladosť (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) za ich blok nazvaný Preleť vtáčku, preleť… 

Ostatné kategórie si môžete prečítať v zozname v článku.

Vyhodnotenie Akademického Zvolena 2022

 • Laureátom Akademického Zvolena 2022 – Mladosť (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
 • Cena primátorky mesta Zvolen – Zobor (SPU v Nitre)
 • Cena za interpretáciu súťažného bloku – Silesianie (Ekonomická univerzita v Katowiciach)
 • Cena za interpretáciu súťažného bloku – Mirce Acev (Univerzita Sv. Cyrila a Metoda)
 • Čestné uznanie za dramaturgické inovatívne rozšírenie vlastného repertoára Gymnik – (FTVŠ UK v Bratislave)
 • Čestné uznanie za dramaturgické inovatívne rozšírenie vlastného repertoára Ekonóm – (Ekonomická univerzita v Bratislave)
 • Čestné uznanie za dramaturgické inovatívne rozšírenie vlastného repertoára Poľana – (Technická univerzita vo Zvolene)
 • Cena za spôsob práce a uchovávanie tradičnej kultúry – Uosinta (Vilnius University Kaunas Faculty)
 • Cena za štýlovú hudobnú a tanečnú interpretáciu – Izvor (Občianske združenie)
 • Cena za štýlovú hudobnú a tanečnú interpretáciu – Borievka (TU Košice, Letecká fakulta)
 • Cena pre najlepší zahraničný súbor – Mugurelul (Babes-Bolyai University)

Po tomto fantastickom galaprograme sa všetci presunuli na námestie, kde prebiehali ešte posledné tanečné choreografie. Následne sa to tu za prítomnosti vzácnych hostí zakončilo v podobnom duchu ako v divadle, ale už bez odovzdávania cien.

Video: Akademický Zvolen 2022 – vyhodnotenie

Fotogaléria: Akademický Zvolen 2022

Článok, foto a video: IMG_1979