FS Hornád

Folklórny súbor Hornád je ľudovo — umelecké teleso Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Hlavnou myšlienkou tvorby súboru je zachovávanie tanečno-hudobných tradícií východného Slovenska a hľadane nových ciest ich interpretácie a javiskového stvárnenia. Súbor začal písať svoju históriu v roku 1963, vtedy ešte ako Folklórny súbor Stavbár, neskôr Dargov, a od roku 1992 ako Folklórny súbor Hornád. Začiatkom nového milénia sa Hornád aktívne zapojil do nového folklórneho hnutia na Slovensku, ktorého cieľom bolo obnoviť tradičnú a autentickú interpretáciu ľudových piesní a tancov a zaradil sa tak medzi progresívne slovenské folklórne súbory.

Kontakt: Húskova 5, 040 23 Košice, e-mail: fshornad@fshornad.com, web: www.fshornad.com