• Pi. jún 9th, 2023

Laureátom Akademického Zvolena 2015 sa stal Hornád UPJŠ Košice

22-akademicky-zvolen-131
Hornád UPSS Košice si preberá Zvolenskú fujaru. Foto: ZV-podujatia

Tri dni spevu, folklórnej hudby, tancovačiek a to všetko zabalené v jednom veľkom trojdňovom folklór. Aj o tom bol festival vysokoškolských folklórnych súborov pod názvom Akademický Zvolen 2015.

V poradí už 22. ročník sa konal pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Technickej univerzity  Zvolen a mesta Zvolen od 7. do 9. júla 2015 vo Zvolene. Koná sa každé dva roky, nakoľko sa strieda s Akademickou Nitrou a na záver festivalu si vždy navzájom odovzdávajú pomyselné žezlo.

Už viac ako 40 rokov sa každoročne stretávajú FS z vysokých škôl SR na tradičných festivalových prehliadkach, ktoré sú spestrené účasťou vysokoškolských folklórnych súborov zo zahraničia. Cieľom festivalu je rozvíjať lásku k národným tradíciám, konfrontovať výsledky záujmovej činnosti súborov, nadväzovať priateľstvá a v neposlednom rade obohacovať kultúrny život nášho regiónu o folklórne tradície z iných oblastí Slovenska, respektíve zo zahraničia.

Obsah článku

Priebeh festivalu

Ako za posledné ročníky tak aj tentokrát súťažná hodnotiaca časť prebiehala počas dvoch dní v DK Podborová, kedy všetky súťažné súbory predviedli svoje súťažné choreografie. V tretí deň sa konal galaprogram,  počas ktorého všetky zúčastnené súbory predviedli skrátené nehodnotiace verzie svojich choreografií. Na záver galaprogramu sa konalo slávnostné vyhodnotenie Akademického Zvolena 2015 v rôznych kategóriách. Najcennejšou trofejou je fujara, ktorú získal a Laureátom 22. ročníka sa stal vysokoškolský súbor Hornád UPJŠ Košice. Ostatné kategórie si môžete prečítať v zozname v článku.

Túto časť na Podborovej moderovala Veronika Paulovičová.

Samozrejmosťou festivalu je vystúpenie aj na námestí pred širokou verejnosťou, avšak nakoľko v stredu večer pršalo, tak táto časť sa nekonala, ale na druhý deň sa konal tzv. krojovaný sprievod mestom a postupne  aj súbory predviedli svoje choreografie na pódiu.

Nebudeme Vás už dlhšie naťahovať omáčkami okolo, kto sleduje dianie vo folklóre vie,  o čo sa v tomto festivale jedná a tak poďme rovno k faktom.

Jednotlivé festivalové vystúpenia folklórnych súborov, ktoré mali maximálne 20 minút hodnotila odborná porota.  Tá navrhla programovej komisii udeliť titul Laureát festivalu najlepšiemu súboru, ktorý získa tradičnú Zvolenskú fujaru.

Hodnotiaca komisia 

 • doc. Mgr. Ján Blaho
 • Mgr. art. Marián Čupka
 • PhDr. Igor Danihel
 • Mgr. Rudolf Veselovský

Učinkujúce súbory

 • Borievka TU Košice,  Ekonóm EU Bratislava, Hornád UPJŠ Košice, Mladosť UMB Banská Bystrica, Poľana TU Zvolen, Ponitran UKF Nitra, Stavbár ŽU Žilina, Technik STU Bratislava, Torysa PU Prešov,  Zobor SPU Nitra (nesúťažní)

O súboroch je možné si prečítať v informačnom bulletíne – akedemicky-zvolen-2015-info

Vyhodnotenie Akademického Zvolena 2015

 • Hornád UPJŠ Košice – Laureátom Akademického Zvolena 2015
 • Mladosť UMB Banská Bystrica – cena primátorky mesta Zvolen
 • Ponitran UKF Nitra – za spracovanie gajdošskej témy – „Aké husle, taký zvuk, aké gajdy, taký huk.“
 • Poľana TU Zvolen – za námet a choreografiu programového bloku Dobrý deň pán horár “
 • Hornád UPJŠ Košice –  za interpretáciu programového bloku „Iba obraz“
 • Borievka TU Košice – za ľudovú hudbu
 •  Mladosť UMB Banská Bystrica – za dramaturgiu programového bloku „Na ponických lúkach snehu je veľa…“
 •  Ekonóm EU Bratislava – za hudobné spracovanie a hudobno-spevnú interpretáciu programového bloku „Na rusadla…“
 •  Torysa PU Prešov – za tanečnú a hudobnú interpretáciu programového bloku „Žaľ, žal śercu žaľ“
 •  Stavbár ŽU Žilina  za choreografické stvárnenie ženských tancov a ich výtvarné stvárnenie „Z Turzovských kopaníc“
 •  Technik STU Bratislava – za hudobnú interpretáciu

Vyhodnotenie na videu

Článok, fotografie a videa: Ján Števonka.