• Št. nov 30th, 2023

Laureátom Akademického Zvolena 2019 sa stal FS Hornád

Folklór to nieje len tanec, ale aj prejav na pódiu. Foto: IMG_1979

Počas troch júlových dní ožilo mesto Zvolen poriadnou porciou tanca, hudby a veselice. Zábava počas každého dňa gradovala ešte aj po programe až do nasledujúceho dňa nielen pred Vysokoškolským študentským domovom Ľudovíta Štúra.

Toto a ešte podstatne viac sa dalo zažiť v rámci už 24. ročníka folklórneho festivalu Akademický Zvolen 2019, ktorý sa koná od 9.6. do 11.6.2019 a bol zakončený na pódiu zvolenského námestia. Samostatnou súčasťou tretieho dňa bol aj sprievod mestom, kde po celom námestí predviedli svoje tanečné choreografie pospolitému ľudu.

Organizačne bolo toto podujatie pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Technickej univerzity, mesta Zvolen a ďalších partnerov.

Riaditeľom festivalu bol doc. Ing. Branislav Olah, PhD., – prorektor TU vo Zvolene.

O Akademickom Zvolene

AZ sa koná každé dva roky, nakoľko sa strieda s Akademickou Nitrou a na záver festivalu si mestá vždy navzájom odovzdávajú pomyselné žezlo. Už viac ako 42 rokov sa každoročne stretávajú FS z vysokých škôl SR na tradičných festivalových prehliadkach, ktoré sú spestrené účasťou vysokoškolských folklórnych súborov zo zahraničia. Cieľom festivalu je rozvíjať lásku k národným tradíciám, konfrontovať výsledky záujmovej činnosti súborov, nadväzovať priateľstvá a v neposlednom rade obohacovať kultúrny život nášho regiónu o folklórne tradície z iných oblastí Slovenska, respektíve zo zahraničia.

Účinkujúce súbory – videá sú dostupné v prezentácii o súboroch (klik na názov súboru) 

 • FS LIPTÁR – Slovenský spolok Ľudovíta Štúra (Austrália) – VIDEO
 • RATILIO – Univerzita vo Vilniuse, (Litva) – VIDEO
 • SONJA MARINKOVIC – Univerzita v Novom Sade (Srbsko) – VIDEO
 • TUNA UNIVERSITARIA DE MONTES DE MADRID – Polytechnika v Madride (Španielsko) – VIDEO
 • EKONÓM – Ekonomická univerzita v Bratislave – VIDEO
 • HORNÁD – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – VIDEO
 • MLADOSŤ – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – VIDEO
 • POĽANA – Technická univerzita vo Zvolene – VIDEO
 • TECHNIK – Slovenská technická univerzita v Bratislave – VIDEO
 • TRNAFČAN – Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave – VIDEO
 • STAVBÁRŽilinská univerzita v Žiline – VIDEO
 • ZOBOR – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – VIDEO

Hodnotiaca komisia

 • PhDr. Igor Danihel
 • PhDr. Zuzana Drugdová
 • Mrg. Art. Lenka Šutorová-Konečná, ArtD.
 • Mgr. Rudolf Veselovský
 • Mrg. Art. Štefan Zima

Moderovali 

 • Veronika Paulovičová – DJGT
 • Jozef Pavlov – Námestie

Na záver galaprogramu sa konalo slávnostné vyhodnotenie Akademického Zvolena 2019 v rôznych kategóriách. Najcennejšou trofejou je fujara, ktorú získal a Laureátom 24. ročníka sa stal vysokoškolský súbor Hornád (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) za ich blok nazvaný OSTROV Ostatné kategórie si môžete prečítať v zozname v článku.

Vyhodnotenie Akademického Zvolena 2019

 • Laureátom Akademického Zvolena 2019 – FS Hornád (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
 • Cena primátorky mesta Zvolen – Ratilio (Univerzita vo Vilniuse, (Litva)
 • Cena za uchovávanie tradičnej ľudovej kultúry – FS Liptár (Slovenský spolok Ľudovíta Štúra (Austrália)
 • Za účasť – FS Stavbár (Žilinská univerzita v Žiline), Trnafčan (Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave), Tuna Universitaria de montes de Madrd – (Polytechnika v Madride (Španielsko)
 • Za vokálny a inštrumentálny prejav – FS Zobor (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre), FS Ekónom (Ekonomická univerzita v Bratislave), FS Technik (Slovenská technická univerzita v Bratislave)
 • Za interpretačný prejav – Sonja Marinkovic (Univerzita v Novom Sade (Srbsko)
 • Za presvedčivú interpretáciu hudobných a tanečných prejavov Podpoľania – UFS Mladosť (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
 • Za scénické spracovanie témy Balocká noc svätojánska – FS Poľana (Technická univerzita vo Zvolene)

Po tomto fantastickom galaprograme sa všetci presunuli na námestie, kde prebiehali ešte posledné tanečné choreografie. Následne sa to tu za prítomnosti vzácnych hostí zakončilo v podobnom duchu ako v divadle, ale už bez odovzdávania cien.

Nech sa páči, tak ako za ostatné ročníky, aj dnes Vám prinášame bohatú fotogalériu a pár videí.

Fotogaléria: – Akademický Zvolen 2019 

Článok, foto a video: IMG_1979