• Pi. jún 2nd, 2023

Majitelia Ceny profesora Jindřicha Halabalu 2019 sú už známi

Jedna z prác na na výstave. Foto: IMG_1979

V štvrtkový podvečer 7.11.2019 zo začiatkom o 17:00 sa začala v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku slávnostná vernisáž výstavy, spojená s vyhlásením ocenení už v poradí 15. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže v dizajne nábytku a interiéru Cena profesora Jindřicha Halabalu.

Organizátor 15. ročníka súťaže bola katedra dizajnu nábytku a interiéru, drevárska fakulta a Technická univerzita vo Zvolene.

Ako bolo v úvode spomenuté, je to 15. ročník, ale v podstate 7. ročník, nakoľko sa táto súťaž a vyhlásenie výsledkov koná každé dva roky (striedavo na Slovensku a v Českej republike). Organizátorom a jedným z odborných garantov bola Katedra dizajnu, nábytku a drevárskych výrobkov Drevárskej fakulty TU vo Zvolene.

Súťažné kategórie

  1. Dizajn nábytku – klauzúrne práce/semestrálne
  2. Dizajn nábytku – záverečné práce 1. a 2. stupňa
  3. Dizajn interiéru – klauzúrne práce/semestrálne práce
  4. Dizajn interiéru – záverečné práce 1. a 2. stupňa

Samotné vyhodnotenie prebiehalo dvojkolovo komisiou

  • Predseda – prof. Ing. Tibor Uhrín ArtD. (Technická univerzita v Košiciach SR / TUKE)

O cene profesora Jindřicha Halabalu

Je medzinárodná súťaž semestrálnych a záverečných prác študentov v oblasti dizajnu a nábytku a interiéru. Po prvý raz bola vyhlásená v roku 2004 a vyhodnotená v roku 2005. Súťaž vznikla ako pocta celoživotnému dielu profesora Jindřicha Halabalu, ktorého meno je úzko späté s oblasťou nábytkárskej tvorby uplynulého storočia v niekdajšom Československu. Profesor Halabala významne prispel k vytváraniu nového životného štýlu a uplatnil sa nielen ako tvorca nábytku, ale aj vo svojej dobe aj ako progresívny organizátor výroby v jej komplexnom ponímaní. Svojou publicistickou a pedagogickou činnosťou významnou mierou prispel k rozvoju československého drevárskeho školstva. Do roku 2012 malo podujatie československý charakter, zúčastňovali sa ho školy zo Slovenskej a Českej republiky. 9. ročník priniesol ďalšiu internacionalizáciu podujatia a v rámci expozícii výstavy bolo možné vidieť príspevky študentov z Maďarska, Poľska, Belgicka Česka a samozrejme zo Slovenska.

Video: Slávnostné vyhlásenie výsledkov Cena profesora Jindřicha Halabalu 2019

Fotogaléria: Cena profesora Jindřicha Halabalu 2019

Článok, foto a video: IMG_1979