• St. mar 29th, 2023

Noc Drevárskej fakulty navštívilo množstvo návštevníkov

Nieje to legendárny Žabí slíz, ale deťom chutilo. Foto: IMG_1979

V stredu 13.11.2019 mala pre širokú verejnosť až do noci otvorené svoje brány Technická univerzita vo Zvolene.

Niežeby bežne nemala počas dňa pre svojich študentov otvorené, ale tento večer od 17-tej do 21. hodiny bol vskutku výnimočný, nakoľko sa tu konal v poradí už 2. ročník podujatia Noc Drevárskej fakulty.

Organizačne mala toto podujatie pod palcom Drevárska fakulta a samotný nápad organizovať ho sa zrodil minulý rok. Podstatou bolo ukázať širokej verejnosti prácu fakulty zábavnou formou.

Po 17-tej bolo toto podujatie slávnostne otvorené, za mesto Zvolen bola prítomná primátorka mesta Lenka Balkovičová a v závere všetkým zakrepčil vysokoškolský folklórny súbor Poľana.

Záštitu nad podujatím prevzali rektor Technickej univerzity vo Zvolene Rudolf Kropil a Igor Patráš, prezident Zväzu spracovateľov dreva SR.

Po tomto už nikomu nič nebránilo v tom, aby si pri vchode od sympatických dám vyzdvihol rozpis, kde sa ktorá katedra nachádza a zbieral naň pečiatky.

Celkovo bolo treba prejsť dvanásť katedier Drevárskej fakulty a v podstate každá ponúkla návštevníkom vedu a umenie z celkom novej perspektívy.

Odmenou pre každého účastníka na jednotlivých stanovištiach bola malá pozornosť a samotní študenti školy dostali známky do indexu.

Treba uznať, že to bolo super podujatie a aj počet návštevníkov tomu nasvedčoval, nakoľko sa sem prišli pozrieť celé rodiny a dozvedeli sa tu veľa zaujímavých vecí. Pracovníci, ktorí tu boli im radi všetko poukazovali a vtiahli ich do tajov ich roboty a odpovedali na ich bádavé otázky.

Nech sa páči pár fotografií z Noci Drevárskej fakulty.

Článok a foto: IMG_1979