UFS Mladosť

Univerzitný folklórny súbor Mladosť je reprezentačné teleso Univerzity Mateja Bela. Mladosť bola založená v roku 1961 pod názvom Pedagóg, premenovala sa po desiatich rokoch. V súčasnosti funguje súbor na dvoch platformách. Scénickej folkloristickej a edukačno-metodickej, ktorá je previazaná s činnosťou pedagógov a asistentov súboru a pozíciou Martina Urbana, umeleckého vedúceho, choreografa, režiséra, metodika a odborného asistenta na Katedre hudobnej kultúry PF UMB.

Kontakt: Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica, e-mail: martinurban72@gmail.com, web: www.ufsmladost.sk