• So. jan 28th, 2023

Laureátom Akademického Zvolena 2017 sa stala Borievka

Pred vysokoškolským internátom to žilo každý deň až do rána bieleho. Foto: ZV-podujatia.

Počas troch dní ožilo mesto Zvolen poriadnou porciou tanca, hudby a veselice. Zábava počas každého dňa gradovala ešte aj po programe až do nasledujúceho dňa nielen pred Vysokoškolským študentským domovom Ľudovíta Štúra, kde sa aj páni policajti prišli na túto parádu pozrieť.

Toto a ešte podstatne viac sa dalo zažiť v rámci už 23. ročníka folklórneho festivalu Akademický Zvolen 2017, ktorý sa konal od 4.6. do 6.6.2017 a bol zakončený na pódiu zvolenského námestia. Samostatnou súčasťou tretieho dňa bol aj sprievod mestom, kde po celom námestí predviedli svoje tanečné choreografie pospolitému ľudu.

Organizačne bolo toto podujatie pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Technickej univerzity, mesta Zvolen a ďalších partnerov.

Riaditeľom festivalu bol doc. Ing. Branislav Olah, PhD., – prorektor TU vo Zvolene.

Rozdelenie článku

AZ sa koná každé dva roky, nakoľko sa strieda s Akademickou Nitrou a na záver festivalu si mestá vždy navzájom odovzdávajú pomyselné žezlo. Už viac ako 40 rokov sa každoročne stretávajú FS z vysokých škôl SR na tradičných festivalových prehliadkach, ktoré sú spestrené účasťou vysokoškolských folklórnych súborov zo zahraničia. Cieľom festivalu je rozvíjať lásku k národným tradíciám, konfrontovať výsledky záujmovej činnosti súborov, nadväzovať priateľstvá a v neposlednom rade obohacovať kultúrny život nášho regiónu o folklórne tradície z iných oblastí Slovenska, respektíve zo zahraničia.

Učinkujúce súbory

 • Academy Art Association Folk Dances Group Nicosia (Cyprus), Grup de Dansa L’Alcúdia (Španielsko), Kolovit (Bosna a Hercegovina), KUD “Stanko Paunović” (Srbsko), Borievka Letecká fakulta TU Košice, Ekonóm EU Bratislava, Mladosť UMB Banská Bystrica, Poľana TU Zvolen, Ponitran UKF Nitra, Stavbár ŽU Žilina, Zobor SPU Nitra.

Viac ako 450 vystupujúcich bolo možné vidieť na pódiu v meste, prvé dva festivalové dni tancovala polovica súborov na námestí a polovica v divadle a takto sa všetky súbory navzájom prestriedali, aby ich v divadle mohla ohodnotiť hodnotiaca komisia.

Hodnotiaca komisia

 • Mgr. Katarína Babčaková, PhD.
 • Mgr. art. Vladimír Homola
 • PhDr. Igor Danihel
 • Mgr. art. Lenka Šultorová Konečná
 • ArtD. Igor Kovačovič

V tretí deň sa konal v DJGT galaprogram, počas ktorého všetky zúčastnené súbory predviedli skrátené nehodnotiace verzie svojich choreografií. Moderátorského mikrofónu sa ujala Veronika Paulovičová.

Medzitým na námestí prebiehal ešte program tretieho dňa.

Na záver galaprogramu sa konalo slávnostné vyhodnotenie Akademického Zvolena 2017 v rôznych kategóriách. Najcennejšou trofejou je fujara, ktorú získal a Laureátom 23. ročníka sa stal vysokoškolský súbor Borievka Letecká fakulta TU Košice za ich blok nazvaný Emigrant – Návrat domov. Ostatné kategórie si môžete prečítať v zozname v článku.

Vyhodnotenie Akademického Zvolena 2017

 • Laureátom Akademického Zvolena 2017– Borievka Letecká fakulta TU Košice
 • Cena primátorky mesta Zvolen – Ponitran UKF Nitra
 • Cena za uchovávanie tradičnej ľudovej kultúry – Kolovit (Bosna a Hercegovina), Grup de Dansa L’Alcúdia (Španielsko), KUD “Stanko Paunović” (Srbsko)
 • Za účasť – Stavbár ŽU Žilina, Academy Art Association Folk Dances Group Nicosia (Cyprus), Ekonóm EU Bratislava, FS Poľana
 • Za spracovanie folklórneho materiálu Dolnozemských Slovákov – Mladosť UMB Banská Bystrica
 • Za spracovanie gajdošskej témy – Tomáš Blažek
 • Za dramaturgiu programového bloku – Remeselnícka zábava –  Zobor SPU Nitra
 • Za spev – KUD “Stanko Paunović” (Srbsko)

Po tomto fantastickom galaprograme sa všetci presunuli na námestie, kde prebiehali ešte posledné tanečné choreografie. Následne sa to tu za prítomnosti vzácnych hostí v zakončilo v podobnom duchu ako v divadle, ale už bez odovzdávania cien.

Nech sa páči, tak ako za ostatné ročníky, aj dnes Vám prinášame bohatú fotogalériu a pár videí.

Článok, foto a video: J. Števonka.