ZSZ zvolen

Zvolenský Spevácky Zbor – je najstarším činným spevokolom na Slovensku. Bol založený v roku 1883 pri zvolenskej továrni na plech Union. Dnes je mestský zmiešaný spevácky zbor občianskym združením so sídlom vo Zvolene. Má 38 členov, predsedom je doc. Ing. Jaroslav Rašner, CSc. a dirigentkou Mgr. art. Martina Filkorová, PhD.. Zbor má vo svojom repertoári skladby slovenských aj zahraničných autorov, sakrálne aj barokové skladby.