• Št. nov 30th, 2023
Pri tanci bolo neraz vidieť čo má dievča pod sukňou. Foto IMG_1979.

Ako už bolo v predchádzajúcej časti spomenuté, vo Zvolene sa počas štyroch dní, od 4.7.2011 do 7.7.2011 uskutočnil už jubilejný – 20. ročník Medzinárodného festivalu vysokoškolských folklórnych súborov.

V tejto poslednej, druhej časti budú podrobnejšie informácie o všetkých oceneniach, ktoré boli udelené v DK Podborová.

V tejto časti nájdete aj fotografie a videá z posledného dňa podujatia na námestí, pod názvom Muziky na meste, kde sa predstavili všetky folklórne súbory.

Nebudem viac už zdržovať , len pripomeniem – Akademický Zvolen 2011 sa organizátorom TU Zvolen vydaril na jednotku a treba si popriať, aby sme sa o dva roky znova stretli pri rovnakej, ak nie lepšej atmosfére, ako bola počas týchto dní.

Videá, fotografie a všetko ostatné nájdete v pokračovaní článku.

AKADEMICKÝ ZVOLEN 2011 CENY
udelené odbornou porotou za mimoriadne umelecké výkony

 1.  GYMNIK – Univerzita Komenského Bratislava – Súboru sa udeľuje cena a diplom za dobrú interpretáciu goralských spevov a tancov.
 2.  PONITRAN – Univerzita Konštantína Filozofa Nitra – Súboru sa udeľuje cena a diplom za dobré scénické spracovanie malých tanečných foriem z Ponitria.
 3. Svetlane Kollárikovej – Zaujcovej (FS Ponitran) – Cena a diplom za presvedčivý spevácky výkon
 4. BORIEVKA – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Koššiciach – Súboru sa udeľuje cena a diplom za programový blok Na vešeľu i po vešeľu.
 5. EKONÓM – Ekonomická Univerzita v Bratislave – Súboru sa udeľuje cena a diplom za originálny námet programu Noc v múzeu a jeho scénické spracovanie.
 6. DABROWIACY – Sliezska technická univerzita Katovice – Súboru sa udeľuje cena a diplom za presvedčivú interpretáciu tradičných poľských národných tancov.
 7. Tomasz Tomica (FS Dabrowiacy) – Cena a diplom za presvedčivý spevácky prejav.
 8. Poľana Technická univerzita vo Zvolene – Súboru sa udeľuje cena a diplom za programový blok Jar.
 9. ZOBOR – Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra – Súboru sa udeľuje cena a diplom za programový blok 55. rokov so Zoborom.
 10. Cena a diplom ľudovej hudbe FS Zobor za Štýlovú interpretáciu.
 11. VÁH – Akadémia ozbrojených síl M.R. Štefánika, Zdruenie priateľov FS Váh Liptovský Mikuláš – Súboru sa udeľuje cena a diplom za programový blok Na pltisku.
 12. HORNÁD – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Koššiciach – Súboru sa udeľuje cena a diplom za programový blok Piesne a tance ABOVA
 13. STAVBÁR – Žilinská univerzita v Žiline – Súboru sa udeľuje cena a diplom za choreografiu a interpretáciu tancov zo Zuberca.
 14. TROYA – Folk Dance Group, Turecko – Súboru sa udeľuje cena a diplom za pôsobivú interpretáciu tradičných národných tureckých tancov.
 15. MLADOSŤ Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica – Súboru sa udeľuje cena a diplom za dobrý výber piesní a tancov z Myjavy a za autorskú prácu choreografa s tanečným motívom.
 16. TORYSA – Prešovská Univerzita v Prešove – Súboru sa udeľuje cena a diplom za dobrý spevácky a tanečný prejav.
 17. Štefanovi Štecovi (FS Torysa) – Cenu a diplom za výborný tanečný a spevácky prejav.
 18. Hlavná cena ZVOLENSKÁ FUJARA a titul laureát festivalu Akademický Zvolen 2011 sa udeľuje folklórnemu súboru Poľana Technická univerzita vo Zvolene

Tak toto by bolI ceny a ešte záverom videá a fotografie z posledného dňa 7.7.2011 na Námestí SNP vo Zvolene.

FS Poľana (Zvolen)

FS Váh (Liptovský Mikuláš)

Fotografie

Článok, foto a video: IMG_1979