• Pi. sep 29th, 2023
koniec-roka-s-marinou-zvolen-53
Na zdravie. Foto: Ján Števonka.

Piatkový večer 16.12.2011 patril v DK ŽSR vo Zvolene FS Marína. V tento adventný čas sa uskutočnilo rozlúčkové koncoročné vystúpenie pre rodičov a priaznivcov súboru.

Po úvodnom tanečnom predstavení sa na pódiu ujal slova Mgr. Ján Jamriška, ktorý pôsobí v súbore ako umelecký vedúci a choreograf. Povedal pár slov ohľadne súboru Marína a ozrejmil aj to, že toto vystúpenie je taký „prvý pokus” koncoročného vystúpenia súboru, v ktorom sa v závere rozlúčia s odchádzajúcimi členmi súboru.

Na záver úvodného slova ešte prítomným zaželal príjemný umelecký zážitok a pokojné prežitie vianočných sviatkov.

Videá – doporučujem tlačidlo HD na videu

Po poslednom čísle programu ešte raz vystúpil na pódium pán Jamriška a spomenul všetky vystúpenia, ktoré v tento rok absolvovali a nezabudol ani na oslavy 45. výročia založenia Maríny. Poďakoval sa osobne sólistom a vyzdvihol aj menovite jednotlivých členov v súbore.

Na koniec ešte prebehla rozlúčka s odchádzajúcimi členmi súboru.

Koniec koncov nech sa páči video

Fotografie

Článok, foto a video: Ján Števonka.