• Pi. mar 24th, 2023

Valentínska kvapka krvi 2012

valentinska-kvapka
Valentínska kvapka krvi.

TS – Bratislava február 2012 – Valentínska kvapka krvi je tu opäť! Valentín je nielen čas zamilovaných, ale aj všetkých darcov krvi, ktorí sa rozhodnú darovať túto vzácnu tekutinu.
Valentínska kvapka krvi spája už 17 rokov všetkých ľudí, ktorí nemyslia len na seba a chcú nezištne pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú.

Kampaň štartuje 8. februára a bude trvať do 9. marca, teda necelých 5 týždňov. Tvárami tohtoročnej kampane sú herci Kristína Svarinská a Juraj Ďuriš.

Obaja herci sú darcami krvi, preto sme sa opýtali, čo ich viedlo k podpore kampane.

„Podporiť túto akciu som sa rozhodla z veľmi jednoduchého dôvodu. Uvedomujem si, že život je jedna veľká náhoda a človek nikdy nevie, kedy bude sám potrebovať pomoc. Preto si myslím, že darovanie krvi je prvý a zároveň veľký krok ako byť nápomocný. I keď doba ukazuje inak, snažím sa nebrať ohľad iba na seba, ale vnímať svet naokolo. Som vďačná, že som sa mohla stať súčasťou tohto projektu.“, povedala Kristína Svarinská.

„Zatiaľ sa podobná tekutina s takými vlastnosťami vyrobiť nedá. Dokonca ani kúpiť. A tak mi bolo vzácne darovať niečo cenné, čo môže zachrániť ľudský život“, spomenul Juraj Ďuriš.

Motivovaní heslom Zachráň Romantiku. Daruj krv stvárňujú symbolicky darcu krvi a jeho odhodlanie darovať niečo zo seba pre záchranu iných.

Tváre kampane sa zúčastnia aj niektorých výjazdových odberov krvi, ktoré sa budú v rámci kampane organizovať.

Kampaň podporila opäť aj Divadelná fakulta VŠMU prípravou vizuálu a Filmová a televízna fakulta VŠMU prípravou spotu.
Spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s. podporí kampaň neperlivou vodou pre všetkých darcov a pri príležitosti štartu 17. ročníka Valentínskej kvapky krvi zorganizuje v Bratislave mobilný odber krvi pre zamestnancov centrály spoločnosti a ich rodinných príslušníkov.

Divadlo Lab Divadelnej fakulty VŠMU sa taktiež tento rok zapojí aj organizovaním mobilného odberu krvi. Tento rok bude prebiehať opäť v netradičnom priestore – už nie na doskách, ktoré znamenajú svet – ale v koncertnej sieni Dvorana Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU dňa 17. februára.

Kampaň pripravil Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou a hematologicko-transfuziologickými oddeleniami nemocníc.
„Národná transfúzna služba SR si váži všetkých ľudí, ktorí sa rozhodnú dobrovoľne a bezplatne darovať krv, a pomôžu tak zachrániť ľudský život. Preto aj pri príležitosti Valentínskej kvapky krvi chceme vyzvať každého, kto sa rozhodne vykonať tak humánny skutok, ako darovanie krvi je, aby prišiel na pracoviská NTS SR a pomohol tak tým, ktorí to potrebujú.“, uviedla NTS SR.

Štatistiky úspešnosti kampane VKK:
počet darcov počet prvodarcov
r. 2011 25 019 5075
r. 2010 20 079 5123
r. 2009: 17 949 4 406
Valentínska kvapka krvi prebieha na celom území Slovenska, na školách i vo firmách.
Všetci tí, ktorí sa zapoja do kampane a darujú krv dostanú malý darček s motívom kampane.

Pridaj sa k svojej krvnej skupine cez http://www.mojakrvnaskupina.sk a nájdi si priateľov, s ktorými pôjdeš darovať krv spoločne. Vďaka tejto stránke môžeš zachrániť životy ľuďom, ktorí budú potrebovať práve tvoju krvnú skupinu.
Kde a kedy môžete ísť darovať krv nájdete na http://www.redcross.sk, http://www.ntssr.sk.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteru