• St. mar 29th, 2023

Stretnutie Občianskej iniciatívy ZV-Západ s občanmi. 1.časť

obcianska-iniciativa-zvolen-zapad-4
Foto: Ján Števonka

V stredu 28.3.2012 na Deň učiteľov sa uskutočnila v aule IX. ZŠ na sídlisku Západ akcia pod názvom Stretnutie s občanmi, ktorú zvolala Občianska iniciatíva Zvolen -Západ.

Počas takmer troch hodín sa prerokovali témy: problematika bezpečnosti na sídlisku, iniciatíva matiek zo sídliska, Psíčkari-ZV, investor stavby na Volianskej ulici a jeho projekt.

Medzi hosťami, ktorí sa zúčastnili tejto akcie a prišli diskutovať a riešiť pálčivé témy sídliska Západ boli:  za mesto Zvolen víceprimátorka Alžbeta Staníková, náčelník Mestskej polície Ing. Jozef Szekan s kolegami, poslanci mesta Zvolen MUDr. Mária Slováková a PaedDr Miroslav Gálik.

V úvode dostala slovo Sanja Nikolová, ktorá predstavila Občiansku iniciatívu ako aj časť členov – Igora Kočiša, Ivetu Rybárovú, Ivana Malčeka, Albína Geršiča, Petru Puškárovú, Ľubicu Tomčíkovú, Vladimíra Hrabovského, Ivanu Šáliovú, združenie Psíčkari-ZV. Zároveň upriamila pozornosť na novú internetovú stránku, na ktorej sa dajú nájsť informácie o ostatných členoch.

Prvej témy, ktorá sa týkala bezpečnosti na sídlisku Západ sa ujal náčelník Mestskej polície Ing. Jozef Szekan, ktorý obšírnejšie a zo svojho pohľadu objasnil problémové miesta, ktoré je potrebné riešiť. Ide  o parkovanie, rušenie nočného pokoja, dodržovanie verejného poriadku.

Po náčelníkovi polície sa dostal k slovu Albín Geršič, ktorý poukázal na nečinnosť komisie verejného poriadku, ktorej bolo predostreté 8 bodov na prerokovanie komisiou dopravy, prednostom Mestského úradu a náčelníkom Mestskej polície. Kriticky sa vyjadril k tomu, že odpovede na konkrétne body nedostali od prednostu mestského úradu, čiastočnú odpoveď dostali od komisie dopravy. Zároveň však vyzdvihol iniciatívu Jozefa Szekana, ktorý im vyšiel v ústrety a podal pomocnú ruku pri riešení problémových situácií.

Albín Geršič ďalej povedal, že je potrebné riešiť obnovu ciest, cestné značenie, hlavne však parkovanie. Za Občiansku iniciatívu vstúpil do diskusie Ivan Malček, ktorý vyzdvihol prácu Mestskej polície.

V následnej diskusii povedala pár slov riaditeľka ZŠ Ľubica Tomčíková, ktorá sa poďakovala za pomoc Mestskej polícii ohľadne zvýšenia počtu hliadok a poslancom mestskej časti Západ za to, že pomohli s osvetlením vonkajších priestorov areálu školy.

Po riaditeľke ako druhá v poradí dostala slovo Janka Pavlíková zo združenia Slatinka, ktorá prišla s podnetom a prezentovala vypracovaný materiál, v ktorom sú spísané problémy detí, ktoré ich čakajú cestou do školy. Tento projekt bol realizovaný v rámci projektu bezpečných ciest.

Druhú tému predostrela Iniciatíva matiek zo sídliska Západ v zastúpení Eleny Jirku a nosná časť sa týkala zmapovania kvality detských ihrísk a bezpečnosti detí.

Mikrofónu sa následne ujala Alžbeta Staníková, ktorá objasnila, že na opravu zdevastovaných ihrísk ide ročne nemálo finančných prostriedkov s tým, že čo sa týka pieskovísk, tak tie museli byť koniec koncov aj zrušené.

Podľa jej názoru za zdevastovanie týchto ihrísk môžu nielen psíčkari, ale v neposlednom rade aj  samotní obyvatelia mesta a že na opravu ihrísk ide 5 až 7 000 EUR.  Apelovala na to, aby sa skôr, než dôjde k pokročilému zdevastovaniu ihrísk zakročilo, aby sa znížili náklady na ich údržbu.

V druhej časti článku informovala Iveta Rybárová o úspechoch Občianskej iniciatívy a o pripravovanom tohtoročnom Dni sídliska, po nej vystúpili mládežníci zo združenia Psíčkari-ZV a v závere investor stavby na Volianskej ulici predstavil svoj grandiózny projekt. (bude sa teda na čo tešiť a pribudnú aj videá)

Fotografie

Článok, foto a video: Ján Števonka