• Ne. sep 24th, 2023

Knihovník priateľ človeka

Autor IMG_1979

apr 1, 2012 ,
den-knihovnikov-zvolen
Foto: Monika Necpálová.

Múdry. Sčítaný. Rozhľadený. Presný. Zodpovedný. Kreatívny. Pozorný. Spravil by pre teba všetko, o čo ho požiadaš. Dokonca aj to, čo nevypovieš, tuší a kúsok po kúsku Ti dávkuje sny. Ak niečo predsa len nevie, má známych, ktorí mu poradia. Niektorí jeho dobrí známi sa hrdia starodávnym šatom pevnej väzby, iní sú trendy a obliekajú si najradšej šaty z papiera. Všetci však používajú vôňu značky „tlačiarenská čerň“ a sú samý list! Najlepším priateľom knihovníka sú totiž knihy! Tikajú si roky. Knihovník ťa s nimi rád zoznámi. Možno sa podarí aj spoločná dovolenka na ostrove pokladov. Poklad na stránkach kníh je terno! S dobou sa menia aj požiadavky na poklady. Tie staré knižné budú vždy mať svoje čaro, no pribúdajú nové -technologické. Knihovník sa aj tie učí správne sprístupňovať čitateľom. Dnes listujeme v knižných on-line katalógoch stokrát rýchlejšie ako v regáloch stredovekí mnísi. Informácie k štúdiám poľahky kombinujeme z kníh a internetových stránok. Zaujímavých ľudí stretávame na nespočetných výstavách, prednáškach, besedách či krstoch kníh. Knižnica – druhý domov knihovníka.

Spolok slovenských knihovníkov – Krajská pobočka Banskobystrického kraja a Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene  ocenili 23. marca 2012 záslužnú prácu pracovníkov knižníc, ktorí sa zaslúžili o rozvoj knihovníctva v obci, meste alebo regióne. Deň knihovníkov Banskobystrického kraja niesol v sebe slávnosť ruží. Záštitu nad podujatím prevzal predseda Banskobystrického kraja. Vladimír Maňka v príhovore poďakoval všetkým, ktorí sa podieľajú prostredníctvom kníh na rozvoji vzdelania a kultúry v kraji. Pamätné listy a ocenenia odovzdal desiatim zástupcom knižníc kraja.

Zvolenčanom neunikne, že v zozname ocenených nájdeme aj dve milé dámy z Krajskej Knižnice Ľ. Štúra. Zlaticu Brodniansku odchytíme na slovíčko: „Nemenila by som. V lete uplynie tridsať rokov, čo pracujem v zvolenskej knižnici. Dodnes si pamätám svoj prvý deň v práci.“ Jej kolegyňa Bronislava Voleková začínala v krajskej knižnici v rovnakom období ako Zlatka. Ocenenie dlhoročnej práce je začiatkom osláv ich pracovného jubilea. Kvietok vďaky patrí rovnako všetkým, ktorí čitateľom pomáhajú listovať v múdrych knižkách.

A tu, priatelia, si dovolíme aspoň menom vyzdvihnúť ocenených knihovníkov 12. ročníka marcového podujatia:

  1. Katarína Bartíková – Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene
  2. Bc. Zlatica Brodnianska – Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene
  3. Mgr. Mária Cesnaková – dobrovoľná knihovníčka v obci Bacúch okres Banská Bystrica
  4. Zuzana Hollová – Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši
  5. Mgr. Gréta Kazimírová – Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  6. Zora Nagyová – Novohradská knižnica v Lučenci
  7. Ľudmila Pastuchová – Profesionalizovaná obecná knižnica v Hontianskych Tesároch okres Krupina
  8. Danka Šmírová – Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote
  9. Bronislava Voleková – Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene
  10. Klára Volentová – Novohradská knižnica v Lučenci

Fotografie

Článok a foto: Monika Necpálová.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteru

Podobná téma