• Pi. feb 3rd, 2023

Nové Slovensko na Zvolenskom zámku

ByIMG_1979

apr 20, 2012 ,
nove-slovensko
Informační leták k výstave.

TS – NOVÉ SLOVENSKO – (ťažký) zrod moderného životného štýlu 1918  – 1949

Miesto: SNG, Zvolenský zámok Námestie SNP 594/1 960 01 Zvolen

Termín: 27. apríl – 31. júl 2012

Kurátori výstavy:  Katarína Bajcurová, Aurel Hrabušický

Autor koncepcie výstavy: Aurel Hrabušický

Témou výstavy Nové Slovensko je prienik modernej civilizácie do života slovenskej spoločnosti v období po roku 1918. Chce ozrejmiť, do akej miery moderné umenie na Slovensku reflektovalo jej „výdobytky“ a ako spoluvytváralo celkový vizuál doby. Reinštalácia výstavy Nové Slovensko na Zvolenskom zámku je zameraná predovšetkým  na maľbu, kresbu a fotografiu daného obdobia.

Moderné umenie v slovenských podmienkach (ak si odmyslíme tzv. košickú modernu alebo východoslovenskú avantgardu) sa v značnej miere inšpirovalo tradičnou ľudovou kultúrou alebo životným štýlom vidieckych vrstiev obyvateľstva. Samotný moderný život je síce menšinovou témou slovenského umenia tohto obdobia, ale nie témou zanedbateľnou, zvlášť ak vezmeme do úvahy nielen tradičné odbory výtvarného umenia, ale aj fotografiu, prípadne grafický a iný dizajn.

K modernému spôsobu života prirodzene patrilo aj rýchlejšie a častejšie premiestňovanie sa obyvateľov, a to nielen kvôli práci a nutnej spoločenskej komunikácii, ale prvýkrát vo väčšej miere aj kvôli voľnočasovým aktivitám – športu, turistike, zábave. Obyvatelia Slovenska začínajú vo väčšej miere využívať dovolenky, cestujú do zahraničia. Výtvarníci aj fotografi zaznamenávajú zážitky z prímorských pobytov, takisto zachytávajú atmosféru veľkomiest, obzvlášť Paríža – vtedajšieho centra moderného umenia.

Spočiatku sa príznaky moderného života v krajine takmer bez priemyslu, s prevládajúcim roľníckym a pastierskym spôsobom života objavovali iba okrajovo, často v protirečivých súvislostiach. Plte ešte preplávali cez oceľové vráta hydroelektrárne alebo výrazný reflektor osobného auta ešte odrážal tradičný dedinský svet. Do prevažne vidieckej krajiny iba pozvoľna prenikali moderné konštrukcie a komunikačné siete, objavovali sa výrazné línie nových ciest, železničných tratí, horskú alebo podhorskú krajinu rytmicky rozčlenili vertikály telegrafných stĺpov a dopravných značiek.

Proces modernizácie sa však neskôr urýchlil a zdanlivo paradoxne pokračoval aj v období vojnovej Slovenskej republiky. V istom protiklade s oficiálnou propagandou, založenou na tradičnom, ale už dožívajúcom spôsobe života, sa nezadržateľne rozvíjali aj jeho moderné formy.

Zvlášť v tridsiatych a v štyridsiatych rokoch sa aj na Slovensku presadil civilizmus ako umelecký, ale aj životný názor. Nespočíval iba v zobrazovaní krajiny, poznačenej modernou civilizáciou alebo výjavov z mestského spôsobu života, ale predovšetkým bol výsledkom vyhraneného psychologického pocitu, istého socio-kultúrneho naladenia. Civilizmus vlastne znamená, že všedné, bežné, každodenné úseky reality sú predstavované takisto všednou, prostou, neokázalou formou.

K modernému spôsobu života patrí civilný vizuálny prejav. Akosi sa k nemu nehodí akákoľvek symbolickosť, prepiatosť, exaltovanosť, ba ani výsostne modernistická, surrealistická „kŕčovitá krása“. Po značnom časovom odstupe sa dokonca zdá, že práve vyhrotené, extatické prejavy umenia viac zostarli, pretože sú príliš spojené s neprenosnou atmosférou doby a naopak tie prejavy, ktoré nie sú tak poznačené často neúmernými ambíciami, pôsobia dnes životnejšie, ako nestarnúce evergreeny.

Na výstave sa preto uprednostňuje umenie, odvodené z „foriem samotného života“, sústreďujú sa predovšetkým vizuálne doklady, záznamy videného, zastupujúce pomyselnú archeologickú kultúrnu vrstvu modernej civilizácie. Každý z predstavovaných artefaktov by však mal byť vizuálne alebo ikonograficky podnetný, mal by priniesť autentické svedectvo o dobe, ktorá je už síce vzdialená, ale ktorej vymoženosti využívame (a zneužívame) dodnes.

Výstava Nové Slovensko bola v ankete denníka SME vyhlásená za výstavu roka 2011. 

Vernisáž výstavy NOVÉ SLOVENSKO (ťažký) zrod moderného životného štýlu 1918  - 1949, sa bude konať dňa 26. apríla 2012 (štvrtok) o 17.00 hod. v Stĺpovej sieni SNG Zvolen - zámok

TS (tlačová správa) zdroj info SNG (Slovenská národná galéria)