• Po. jan 30th, 2023

Posolstvo k Svetovému dňu divadla (27. marca)

Dario Fo cb
Dario FO. Zdroj foto: DJGT Zvolen.

TS – Je známe, že veľký exodus hercov commedie dell’arte sa udial v storočí protireformácie, v čase nariadenia, ktoré malo zrušiť všetky divadelné scény, najmä v Ríme, pre obvinenia z urážania Svätej stolice. V roku 1697 pápež Inocent XII. nariadil pod tlakom konzervatívnejšej meštianskej vrstvy a predstaviteľov duchovenstva zbúranie divadla Tordinona, ktoré podľa obrancov morálky inscenovalo celú paletu obscénností.

Počas protireformácie sa kardinál Borromeo, pôsobiaci predovšetkým v oblasti severného Talianska, zaviazal očistiť meno „detí Milána” ustanovením rozdielu medzi umením ako najvyššou formou duchovného vzdelávania a divadlom, prejavom rúhania a márnosti. V liste zaslanom svojim spolupracovníkom, z ktorého citujem, sa vyjadril asi takto:

„V snahe vyhubiť koreň hriechu sme s vypätím všetkých síl spálili neslávne známe prejavy, aby sme ich vymazali z ľudskej mysle a zároveň prenasledovali tých, čo šírili tieto texty tlačou. Avšak kým sme spali, diabol zjavne pracoval s obnovenou vynaliezavosťou. O čo hlbšie zasahuje dušu to, čo vidia oči, ako to, čo si možno prečítať v knihách! O čo ničivejšie je pre mysle dospievajúcich a mladých dievčat spojenie hovoreného slova a príslušného gesta, ako nehybné slovo vytlačené v knihách! Práve preto je nutné očistiť mestá od divadelníkov tak, ako to robíme s nežiaducimi ušami.“

Jediné riešenie krízy tak tkvie nádeji, že tento nesmierny útlak, ktorému sme podrobení my a najmä mladí ľudia, ktorí sa chcú venovať divadelnému umeniu, bude podnetom pre vytvorenie novej diaspóry Komediantov, divadelníkov, ktorí budú z týchto okolností nepochybne čerpať nepredstaviteľnú inšpiráciu pre nové spôsoby vyjadrenia sa.

Dario Fo

Dario FO (1926) je taliansky satirik, dramatik, režisér, herec, skladateľ, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru a populárna osobnosť kultúrneho života nielen v Taliansku. Pre jeho diela je charakteristická komika vychádzajúca z princípov commedie dell’arte a kritika organizovaného zločinu, korupcie, doktríny katolíckej cirkvi a konfliktov na Blízkom východe. Dario Fo je autorom viac ako sedemdesiatich divadelných hier, z ktorých je nepochybne najznámejšia Buffonáda zázrakov (Mistero Buffo), preložená do viac ako tridsiatich jazykov. Spolu s manželkou, herečkou Francou Rame, dnes riadi vlastnú divadelnú spoločnosť.

Oslava Svetového dňa divadla je iniciatívou Medzinárodného divadelného inštitútu (ITI), ktorý je celosvetovou mimovládnou divadelnou organizáciou so živým prepojením na UNESCO. Prvý Svetový deň divadla sa zaznamenával v roku 1962 pri otvorení Divadla národov v Paríži.

Zdroj info: DJGT Zvolen

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri