• So. sep 30th, 2023

Lesnícke dni 2013 vo Zvolene

i_1755136
Plagát k podujatiu.

Lesnícke dni 2013 – sa Konajú sa pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zjednocujú lesníkov pri realizovaní aktívnej a systematickej komunikácie s verejnosťou, informujú verejnosť o význame a funkciách lesa pre spoločnosť, budujú vzťah najmä mladej generácie k prírode, zvyšujú environmentálne povedomie verejnosti, motivujú ľudí k prevziatiu zodpovednosť za svoje správanie vo vzťahu k životnému prostrediu, približujú prácu lesníkov.

Projekt Lesnícke dni prebieha v termíne od 21. apríla do 1. mája (po minulé ročníky v období 14. – 30. apríl) celoslovensky pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a je sústredený na štyri kľúčové lokality: 7. ročník Lesníckych dní

 • Vo Zvolene
 • V Kežmarku
 • V Bratislave
 • V Košiciach

Projekt nadväzuje na tradíciu Apríl – mesiac lesov a Deň zeme (22. apríl).

Otvorenie Lesníckych dní 2012, 23. apríl 2013, 10.00 – 16.30 Námestie SNP Zvolen

Program Zvolen

 • 10:00 – 11:00 – Slávnostné otvorenie – historický odkaz J. D. Matejovie
 • 11:00 –- 11.20 Hudobná akadémia slovenských a českých trubačov
 • 11.30 –- 12.15 Pestrofarebné jarné inšpirácie v podaní HTS Zvolen
 • 12.15 –- 12.45 Sokoliarske a kynolgické vystúpenie
 • 13.00 –- 13.44 VHudobné dotyky s drevom ZUŠ Sliač so sólistkou Terezkou Králikovou
 • 13.50 –- 14.30 Veselohry v podaní žiakov Zvolenských ZŠ A MŠ
 • 14.30 –- 14.45 Lesné karaoke a lesné animácie
 • 14.45 –- 15.00 Ukážky vábenia zveri
 • 15:00 – 15:25 Sokoliarske a kynolgické vystúpenie
 • 15:25 – 15:30 Vyhodnotenie pokusu o zápis do knihy slovenských rekordov
 • 15.30 – Hlavný hudobný hosť Martin Harich

i_1755136

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri

Podobná téma