• Pi. sep 29th, 2023

Poznáme víťaza Svetovej klubovej výstavy slovenských kopovov

svetova-klubova-vystava-slovenskych-kopovov-2013-zvolen-25
Foto: Ján Števonka.

KCHSK (Klub chovateľov slovenských kopovov), ktorý si tohto roku oslavuje 25 výročie usporiadal dňa 27.apríla 2013 počas konania podujatia Lesnícke dni 2013 Svetovú klubovú výstavu slovenských kopovov, v areáli TUZVO (Technickej univerzity vo Zvolene). Súčasťou výstavy bol aj chovný zvod!

  1. prihláseních sa mohlo zúčastniť v jednotlivých kategoriách a získať za ne titul:
  • CAJC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 1 v triede mladých
  • CAC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 1 v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov
  • CAC Reserve – môžu získať pes a suka ocenené známkou V2 v tr. strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak bol v danej triede udelený CAC
  • Víťaz plemena (BOB) – do súťaže postupujú psy a suky, ktoré získali CAC a CAJC
  • Klubový svetový víťaz mladých 2012– . udeľuje sa na KV osobitne najkrajšiemu psovi a suke. Do súťaže postupujú psy a suky, ktoré získali CAJC.
  • Klubový svetový víťaz 2012 – udeľuje sa na KV osobitne najkrajšiemu psovi a suke. Do súťaže postupujú psy a suky, ktoré získali CAC

Slovenský kopov

má široké uplatnenie hlavne medzi lesníkmi. Práve preto vznikla myšlienka prezentovať toto naše plemeno počas Lesníckych dní. A v meste, ktoré je tzv. metropolou lesníctva. Symbolické je aj miesto konania výstavy, ktorým je areál pri Technickej univerzite vo Zvolen. Práve na tomto mieste vyrastajú ďalší nadšení chovatelia – lesníci a poľovníci z povolania.

Takto sa môže so Slovenským kopovom zoznámiť aj široká verejnosť. A to si naše národné plemeno vynikajúcich pracovných vlastností zaslúži!

Kompletné výsledky nájdete: TU

Uvodný ceremoniál

Fotografie

Článok, foto a video: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri